Сряда, 21 Дек 2022
    
Бизнес

Кога си струва да погасим предсрочно кредит

  21.09.2022 13:19  
Кога си струва да погасим предсрочно кредит

Всеки един кредит има погасителен план, в който са посочени датите за вноските и лихвите. Но има начини цената на кредита да се понижи. Единият вариант е предоговаряне на условията по потребителски кредит, ипотечен кредит или друг вид заем. Спестяването на пари ще стане при намаляване на срока за връщане или получаването на по-нисък лихвен процент. Рефинансирането със средства от друга финансова институция също може да бъде от полза. Хората, които плащат задълженията си навреме имат възможност да получат по-изгодни условия.

 

Какво можете да направите вие?

 

Вие можете да вземете нещата в свои ръце и да се възползвате от правото си на предсрочно погасяване, което е отразено в Закона за потребителския кредит. Има възможности за пълно или частично предсрочно погасяване. Понякога частичното е по-добра опция, защото могат да се направят няколко по-големи вноски, разпределени във времето. Това ще намали разходите за лихви.

 

Как се формира лихвата към месечните вноски, които плащате?

 

Лихвата към месечните вноски не зависи пряко нито от размера на кредита, нито от броя на направените към момента или оставащите до погасяването му плащания. Най-важно за формирането ѝ са месечният лихвен процент и оставащата към момента дължима част от главницата. Лихвата е равна на стойността, която се получава при умножението на тези две стойности. Дължимата главница може да изчислите като от получената сума по кредита извадите вече изплатената част от главницата. 

 

Както знаете, месечните вноски първо покриват лихвата, а останалото покрива част от главницата. С напредването на изплащането, лихвата намалява стойността си, защото се изчислява върху по-малка главница. Тоест, всеки следващ месец, вноските покриват по-голяма част от главницата. В такъв случай, ако не предоговорите лихвения процент, може да намалите максимално главницата, върху която той се отразява. Предсрочното погасяване на заем означава и предсрочно изплащане на главницата, а това индиректно намалява абсолютната стойност на лихвите и спестява пари от бъдещи такива.

 

В какви случаи си струва да погасите кредита предсрочно?

 

При натрупана или получена по-голяма сума пари

Ако сте събрали по-голяма сума пари или сте ги получили от някъде, тогава си струва да внесете средствата за предсрочно погасяване на кредита. По този начин, с всяка следваща месечна вноска за предсрочно погасяване, цената на заема ще намалява и ще можете по-рано да го изплатите. Съвсем спокойно можете да внесете сума, която се равнява на поне 3 месечни вноски. Но в случай, че имате кредитна карта всяка сума над минималната месечна вноска автоматично намалява размера на задължението. Имайте предвид, че ако използвате абсолютно всичките си пари за по-бързо погасяване на заем, тогава се излагате на опасност от нов финансов проблем и недостиг на пари. Трябва да имате заделени пари за спешни случаи, за да имате финансова стабилност. Така няма да се налага да теглите нов потребителски кредит.

 

Когато намалите срока на кредита

 

Когато намалите срока на кредита

 

Вноските за частично предсрочно погасяване и предоговарянето на по-кратък срок за изплащане на кредита при запазване на размера на месечната вноска ще се отразят добре на по-бързото изплащане. Бъдещата лихва, която ще се начисли зависи от оставащата част от главницата, лихвения процент и оставащия срок за погасяване на кредита. Има значение дали сте теглили потребителски кредит или ипотечен кредит за предоговарянето на условията. Освен това, важен фактор е също дали става дума за банкови кредити или заеми от кредитни компании като Профикредит например. Всяка една финансова институция има различни варианти за промяна на условията по договора.

 

Когато имате застраховка към кредита

 

Повечето заеми се отпускат заедно със сключване на застраховка. Тя покрива случаите на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност и безработица. Освен това, няма как да се отпусне ипотечен кредит без сключването на застраховка, която да защитава от рискове имота. В случай, че към заема имате застраховка, вие ще имате обезщетение, ако направите предсрочно погасяване. Това е така, защото при частично предсрочно погасяване се намалява рискът, на който е изложен кредитът. Тогава получавате обратно част от парите, които сте платили за застраховка. Това важи с още по-голяма сила когато правите пълно предсрочно погасяване.

 

Какво трябва да имате предвид при предсрочно погасяване на банкови кредити?

 

При предсрочно погасяване на банкови кредити се начислява наказателна такса - 1% от сумата, която се погасява предварително, ако до изтичането на договорения срок остава повече от година. Когато е по-малко от година, таксата е 0.5%. Но при всички случаи тази такса е много по-малка от бъдещите лихви, които се спестяват с предсрочното погасяване. Също така, трябва да знаете, че наказателна такса не може да бъде начислявана, ако кредитът е с плаващ лихвен процент. Имайте предвид, че всеки един ипотечен заем се обслужва по различен начин от който и да е потребителски кредит.

 


Анкета

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и