Неделя, 25 Сеп 2022
    
Карнобат Средец

В Карнобат и Средец ще ремонтират общински пътища

  28.08.2022 17:34  
В Карнобат и Средец ще ремонтират общински пътища

Георги РУСИНОВ

 

Две общини в Бургаска област ще ремонтират свои пътища. Това са Карнобат и Средец, показа репортерска проверка на „Черноморски фар“. Администрациите на кметовете Георги Димитров и Иван Жабов са обявили обществени поръчки за ремонтите.

В Карнобат са заделили 740 000 лева, без ДДС, за обществена поръчка, имаща за цел да се изготви инвестиционен проект във фаза „технически проект“, да се изпълни предвиденото в него строителство и да се упражни авторски надзор при извършването на основен ремонт на общински път BGS 1060 /III-5391/ село Аспарухово – село Сърнево – село Черково – село Екзарх Антимово – село Смолник - участък село Екзарх Антимово – село Черково – село Сърнево.

„С възлагане на посочените дейности се цели осигуряване на условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите чрез подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката. Повредите по нея са възникнали от въздействието на превозните средства и природните фактори. По повърхността на настилката са установени кръпки, дупки, пукнатини. На места е компрометирана конструкцията на пътя. Повърхността на настилката е деформирана и силно ерозирала. Част от банкетите са изровени и обрасли с растителност. Канавките са запълнени с наноси и обрасли с растителност. Липсват пътни знаци и хоризонтална маркировка“, пише в документацията.

Община Средец е обявила обществена поръчка в две обособени позиции за ремонт на пътя BGS2050 - III-539, Дюлево - Русокастро (граница между общините Камено и Средец) - Суходол - Орлинци /III-795/.

В Етап 1 ремонтните дейности ще се състоят по пътя от границата между двете горепосочени общини до кръстовището с път BGS2230. Втората част от обществената поръчка касае пътя от кръстовището с пътя Зорница – Средец до кръстовището с пътя Суходол – Орлинци.

Предвидените от Община Средец средства за обществената поръчка са в размер на 7 729 891.75 лева без ДДС. Пояснява се, че към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране за предмета й. Предвижда се финансирането за обществената поръчка да бъде осигурено от бюджета на МРРБ.

Става ясно още, че към датата на откриване на поръчката няма осигурено финансиране.

„В този смисъл и изпълнението се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране за изпълнение на дейностите. В случай че не бъде осигурено финансиране, дейностите - предмет на обществената поръчка, няма да се изпълняват“, се посочва в документацията.


Анкета

За кого ще гласувате на 2 октомври?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
Проф. Тодор Кантарджиев: Вече може да си отдъхнем от COVID
  25.09.2022 09:51      

Вече можем да си отдъхнем и както каза Световната здравна организация краят на пандемията се вижд