Неделя, 25 Сеп 2022
    
Мнения Несебър

Николай Димитров - кмет на община Несебър: Несебър и районът станаха любимо място за семеен туризъм

  14.08.2022 11:06  
 Николай Димитров - кмет на община Несебър:  Несебър и районът станаха любимо място за семеен туризъм

Тази година празникът на града е посветен на нашите гости, защото интерес към нашия град през последните над 60 години е в основата на съвременното развитие на града и общината

Бежанската криза разви пазара на недвижими имоти 

 

Николай Кирилов Димитров е роден на 11.05.1965 г. Основното си образование завършва  в несебърското СОУ „Любен Каравелов”, а средното си образование - в Техникума по индустриална химия в гр. Бургас. Завършва полувисше в Института по международен туризъм в гр. Бургас. Висшето си образование завършва в Бургаски свободен университет (БСУ) със специалност „Икономика и управление на туризма”. Защитава магистърска степен по „Публична и териториална администрация“ във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". По-късно защитава и магистратура по „Екология и опазване на околната среда“ в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, както и магистратура по "Международни отношения, международна политика и сигурност" във ВСУ "Черноризец Храбър".
Николай Димитров е четвърти пореден мандат кмет на община Несебър. Той заема длъжността от 2007 г., когато е избран като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В начина си на работа Николай Димитров се ръководи от принципа на приемственост, работа в екип, индивидуален подход към всеки един гражданин, всеки един проблем и политиката на конкретните проекти.
В периода 1998 – 2007 г. е общински съветник. От 2009 г. до 2013 г. е член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС). Владее немски, английски, руски и чешки език. 
Семеен. Николай Димитров държи на подкрепата от семейството си.


Интервю на Силвия ШАТЪРОВА

 

- Г-н Димитров, каква е равносметката на Общината за тази година на кризи - бежанска, инфлационна и постковидна?


- Летният период през миналата година бе изключително успешен за нашата община. И този сезон посрещаме много български и чуждестранни гости, а равносметка ще правим наесен. Кризите оказаха влияние в световен мащаб - икономика, енергетика, обезценяване на национални валути, всички сме уязвими, защото светът се глобализира. Тежестта на новото положение се отразява върху всички държави. Нашата община, като част от цялото, не прави изключение. Търсим разрешение на всяка ситуация с различни мерки. И смятам, че успяваме. Продължаваме да реализираме плановете, които сме заложили в средносрочната и дългосрочната програма за развитие на общината, въпреки известните забавяния, породени от рязкото покачване на цените на стоки и услуги.
Кризите създават нови възможности. Следствие от бежанската криза е раздвижването на пазара за недвижими имоти, където търсенето е неимоверно високо. Забелязва се повишаване на интереса и от западноевропейски граждани, които желаят да се заселят за постоянно. Надяваме се тези процеси да предизвикат разширяване на частната инициатива и преливане на свежи идеи и капитали в развитието на общината. Ние ще съдействаме на всеки, който реши да развива икономическа дейност и да създава условия за производство на стоки и услуги на наша територия.


- Ново пристанище очаква рибарите, открихте го в петък официално, какви възможности дава то?


- Реконструкцията и разширението на рибарското пристанище е един от проектите, които вече приключихме. Финансовите му параметри са значителни, но по-важна е социалната му стойност. За реализацията му работихме дълги години, извършихме огромен обем работа по проектиране и съгласуване със всички институции - НИНКН, Министерство на културата и др.
Разширеното пристанище дава пространство за домуване на 121 плавателни съда. Това е стимул към развитие на традиционния поминък в нашия град - рибарството. Чрез оформяне на борса за първа продажба на риба създадохме условия за директно договаряне в процеса на търсене, предлагане и пласмент на пресния улов. Снабдихме пристанището със съоръжения, улесняващи рибарите в разтоварването, съхранението и предлагането на рибни продукти. Създадохме безопасни условия за движение и акостиране в акваторията на пристанището.


- Паркирането, основен проблем за летния сезон, как се регулира, така че да има баланс и по-малко недоволни?


- Паркирането в община Несебър от тази година е регламентирано по нов начин. Създадохме зони за краткосрочно платено паркиране. Отново дадохме възможност на гражданите да ползват паркоместа за летния сезон и разширихме значително паркинг зоните, като при това не променихме цената на услугата.
По отношение на паркинг зоните в Стария Несебър сме запълнили изцяло съществуващите капацитети. Възможностите там, макар и значителни, са ограничени от обективния фактор площ. За другите части на града условията са по-различни. В най-новия комплекс „Черно море“ сме изградили големи осветени и асфалтирани паркинги, които са безплатни. В Новия Несебър също разполагаме с платени и безплатни зони за нашите жители и гости. Трябва да отбележа, че в последните години се отчита раздвижване на частната инициатива в строителство на паркинги. Много наши съграждани, собственици на незастроени парцели, решиха да развиват стопанска дейност, като предоставят паркоместа на конкурентни цени. Общината е направила всичко необходимо, за да гарантира добри условия за престой и паркиране на автомобилите през летния сезон.


- Кои са новите обекти, върху които се работи?

- Заложили сме много проекти, върху чието изпълнение работим. Една част от тях ще бъдат изпълнени с финансиране по европейски и национални програми, за друга сме предвидили собствен финансов ресурс.
Съвсем наскоро завършихме работа по още един обект, разположен на северния бряг в Стария Несебър, част от цялостен проект за изграждане на зона за спорт, отдих и развлечения. Така към съществуващите вече площадки за минифутбол и баскетбол, детска площадка с морски акценти в оборудването и фитнес на открито, добавихме и зона за отдих с водни огледала и помещения за търговска дейност.
Актуалните обекти, върху чието изграждане сме съсредоточили усилия и финансов ресурс в момента, са няколко. Единият е сградата с многофункционална спортна зала на градския стадион. Изграждането й ще създаде условия за упражняване на различни видове спорт. Целта ни е да  осигурим възможности за провеждане на тренировъчна дейност и състезания през всички сезони. Залата ще бъде оборудвана с подвижни уреди, предназначени за различни видове спорт - баскетбол, волейбол, хандбал, минифутбол. Предстои избор на изпълнител на обекта.
Готови сме да започнем реконструкцията на улица „Първа“, свързваща Несебър и Слънчев бряг. Строителството ще бъде в няколко етапа, първият от които ще се извърши в отсечката от кръговото кръстовище на улица „Първа“ до моста на река Хаджийска. Реконструкцията включва и оформяне паркинг зони и зелени площи по продължение на уличното платно. Освен това не спираме да проектираме и изграждаме нова транспортна и пешеходна инфраструктура във вече урбанизираните зони в западната част на комплекса.
Реконструираме и сградата на СУ „Любен Каравелов“ в Стария Несебър. Изпълнили сме редица проекти по обновяване, разширение и ново строителство на образователен сграден фонд в почти всички населени места в общината. В момента изпълняваме основен ремонт на сградата на филиала на СУ „Любен Каравелов“ в Стария град, включващ модернизация и саниране на училищната постройка.
Община Несебър е отделила средства за основен ремонт на главен канализационен колектор ф500 в Обзор. Проектът включва изграждане на нова подпорна стена и крайбрежна алея с алейното осветление, нов предпазен парапет и подмяна на съществуващата настилка. Към настоящия момент Община Несебър е в процес на подготовка на процедура по избор на изпълнител на проекта.
Предстои подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ по няколко проекта, които ще изпълняваме по европейски програми. 
- изграждане на екопътека между с. Кошарица и местност Плазовец.
- изграждането на нова туристическа атракция на северния бряг в Новия Несебър – скейт парк за практикуване на екшън спортове – скейтборд, кънки, БМХ и скутер
- подмяната на водопроводна система на селата Гюльовца и Оризаре.
В момента Община Несебър изпълнява проект по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с безвъзмездна финансова помощ за реставрация и ремонт на сградата за Етнографския музей в града. Проектът включва създаване постоянна етнографска изложба и въвеждане на интерактивни дейности като начин за по-широко популяризиране на експонатите.  


- Какъв е профилът на туриста, който посещава Несебър и региона този сезон?


- В последните години забелязваме промяна в профила на туристите, посещаващи нашата община. Несебър и районът отново са предпочитано място за семеен туризъм. Считам, че тези процеси са циклични и нормални. Ние приветстваме всеки наш гост и показваме уважение към всеки посетител.

 


- Как се компенсират руските туристи?

- Руските туристи са много обичани и очаквани наши гости. В последните години, вследствие на ограниченията за пътуване, наложени поради пандемията, забелязваме спад на туристическите пътувания от Русия. Въпреки всичко руснаци има. Разбира се законите на пазара действат и търсенето определя предлагането. Констатираме значителен интерес на туристи от Сърбия, Румъния, Словакия, Полша, Чехия, Унгария и др. Българските туристи отново са сред най-желаните посетители.
Тази година празникът на града е посветен на нашите гости, защото туристическият интерес към нашия град през последните над 60 години е в основата на съвременното развитие на Несебър и общината. Очакваме Ви! Заповядайте да празнуваме заедно!
 

 


Анкета

За кого ще гласувате на 2 октомври?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
Проф. Тодор Кантарджиев: Вече може да си отдъхнем от COVID
  25.09.2022 09:51      

Вече можем да си отдъхнем и както каза Световната здравна организация краят на пандемията се вижд