Петък, 19 Авг 2022
    
Несебър

Областният управител Стойко Танков: Собственикът на хотела в Несебър да премахне чадърите и шезлонгите от пясъчната ивица

  29.07.2022 16:53  
Областният управител Стойко Танков: Собственикът на хотела в Несебър да премахне чадърите и шезлонгите от пясъчната ивица

След подаден от Община Несебър сигнал до Областна администрация Бургас и публикации в средствата за масова информация за неправомерно разположени чадъри и шезлонги върху пясъчна ивица в Несебър, с обозначения, че са на намиращ се в близост хотел, областният управител Стойко Танков разпореди незабавна проверка.

Според Кадастралната карта и кадастралните регистри на община Несебър пясъчната ивица не е регистрирана като морски плаж и представлява част от морското дъно, което съгласно закона е публична държавна собственост.

Пясъчната ивица се обособява като такава само през летния сезон и постоянно се променя. През останалото време от годината е морско дъно и това е причината тази част от крайбрежната ивица да не е обособена в поземлен имот и регистрирана като морски плаж.

Експерти на Областна администрация Бургас направиха замерване, според което формираната пясъчна ивица към днешна дата е с размери 662 кв.м.

„Разполагането на чадърите и шезлонгите върху пясъчната ивица е нерегламентирано и без правно основание“, категоричен е областният управител. „Още днес ще издам необходимите предписания за премахването им в тридневен срок. Ако това не бъде извършено, ще издам заповед за изземване на заетата площ по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост.“, допълни още Стойко Танков.

Изготвеният констативен протокол от Областна администрация Бургас, както и материалите от сигнала на Община Несебър, ще бъдат изпратени до Министерството на туризма по компетентност за последващи действия.

Министърът на туризма е компетентният орган, който може да предприеме действия по регистрация на дадена пясъчна ивица като морски плаж чрез възлагане изработването на специализирана карта и регистър, които са основание за изменение на кадастралната карта.

Днес собственикът на хотела Радостин Дачев заяви в ефир, че няма да ги премахне. Още вчера община Несебър заявиха,  че не нито тя, нито Общински съвет са давали под каквато и да е форма разрешение или съгласие за поставяне на плажни принадлежности и др. на посоченото място.

Община Несебър заявява, че ще бъдат предприети съответните законови процедури за санкциониране на нарушителите.