Петък, 19 Авг 2022
    
Несебър

Създават 3D модели на исторически и културни обекти

  29.07.2022 15:33  
Създават 3D модели на исторически и културни обекти

Днес се състоя пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура"/ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020".

      На събитието пред  представители на целевите групи,  заинтересованите страни и граждани, бе представена презентация, която в детайли проследи напредъка в изпълнението на основните проектни дейности.

      Бе показано новото 3D статично и мобилно оборудване за сканиране и моделиране на културни ценности (музейни експонати, археологически разкопки и исторически паметници). Отчетени бяха постигнатите резултати, сред които изграденият в рамките на проекта уеб портал.

В момента продължава създаването на дигиталното съдържание, което ще изпълни отделните секции на платформата:  интегрирана библиотечна система, цифрова библиотека за описание и представяне на библиографски, фото, аудио, видео данни, програма за представяне на 3D модели на културни ценности и цифрова колекция от стари карти на Черноморския регион с Web-ГИС за георефериране на представените обекти.  Онлайн порталът е изграден на специален сървър с възможност за събиране и представяне на цифрови данни в различни формати. В контекста на устойчивия културен туризъм и реалното навлизане на уеб технологиите в ежедневието, новосъздаденият портал ще бъде хранилище за информация чрез използване на надеждни хардуерни и софтуерни решения.

       Благодарение на ефективното партньорство на международния екип, Национален исторически музей на Република Молдова и Музей за национална история и археология  - Констанца, Румъния, по проекта са избрани и съвместно се създават 3D модели на исторически и културни обекти, емблематични за участващите страни. Това стана възможно чрез новото техническо оборудване, чрез което се създадоха условия, осигури се ресурс и се изгради капацитет, необходим за реализирането на цифровото конвертиране на място.

       През 2021 г., като част от проектните дейности, се организираха изложби на стари географски карти, които представиха присъствието на Черноморския регион в европейската картография през вековете.

      През юни 2022 г. успешно се проведе съвместната научна експедиция в Южна Румъния, където с помощта на мобилното оборудване, на терен, бяха сканирани археологически обекти, част от римския път между Адамклиси и Дунарени в окръг Констанца. Създадените по време на експедицията 3D реконструкции ще станат част от увлекателно представеното съдържание на портала.

        Участието на Община Несебър в процеса по дигитализация на културното наследство е залог за бъдещо ѝ успешно развитие в популяризирането на местните културни ценности - от една страна създаване на качествени продукти с допълнителна атрактивност, разширен и подобрен достъп, а от друга страна - тяхното  опазване и съхранение.