Понеделник, 03 Oct 2022
    
Поморие

Създават Морски център „Магазия“ за обслужване на рибарско пристанище Поморие

  22.07.2022 11:15  
Създават Морски център „Магазия“ за обслужване на рибарско пристанище Поморие

Кметът Иван Алексиев подписа договор за създаване на Морски център „Магазия за обслужване на рибарско пристанище Поморие“. Проектът ще бъде финансиран по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Проектното предложение предвижда строително-монтажни дейности и доставка на оборудване, подпомагащо работата на пристанището и модернизиране на риболовната инфраструктура. Очакваните резултати след реализацията са повишаване конкурентоспособността на пристанището, опазването на околната среда и подобряване на безопасността и условията на труд.

Изграденият Морски център „Магазия” ще обслужва цялостната пристанищна дейност и ще представлява еднопространствена сграда от стоманена конструкция, носещи стоманени колони, греди и столици, разположена на близо 80 кв.м. Ограждането ще е решено с термопанели с ефективна топлоизолация. Обектът също ще бъде покрит с термопанели и с едноскатен покрив с наклон. Над сградата е предвидена тераса, до която се достига по вита метална стълба. Морският център ще е разположен в близост до съществуващата „Сграда за ремонтни работилници” и съществуващата „Административна сграда”. Ще бъде закупено и модерно оборудване, както следва: шмиргелов апарат, водоструйка, инвертор, работна маса с 2 рафта, табло и лампа с PVC, настолна бормашина и други полезни инструменти, подпомагащи поддържането на рибарските принадлежности и стъкмяването на рибарски мрежи.

Изпълнението на дейността ще позволи успешното модернизиране на Рибарско пристанище – Поморие и ще спомогне за по-ефективното му функциониране.