Петък, 19 Авг 2022
    
Поморие

Иновативна технология поддържа зелената система в Поморие

  25.05.2022 15:58  
Иновативна технология поддържа зелената система в Поморие

В 21-ви век усилията са насочени към създаване на един по-зелен свят чрез екоинициативи, чрез щадящи природата бизнеси и по-устойчиви планове за реализация. Всичко това е породено от актуалните теми за „Екология“ и „Кръгова икономика“, които с всяка година набират все повече популярност и последователи. В това число влизат не само монополистични организации, но и развиващи се малки и средни бизнеси.

Община Поморие също участва в екоинициативи, като най-скорошната от тях е въвеждането на иновативна технология за поддържане на зелената система. За целта започна наторяване на растителността в града с препарати и торове, създадени чрез конвертиране на анаеробно разградени утайки от пречиствателни станции. Торовете са осигурени от социално отговорната компания – Atlas Agro Science, чиято дейност е в пряк контакт с проекта на Европейската комисия „Horizont Europe“.

С въведеното от Община Поморие иновативното решение в озеленяването ще се постигне:

 - Здрави и екологично чисти почви;

- 100% икономия от скъпоструващи минерални торове;

- Подобряване устойчивостта на растенията към абиотичен стрес;

- Задоволяване на необходимостта на растенията от микро и макроелементи и др.;

- Укрепване на кореновата система и възстановяване на повредените корени;

- Намаляване на киселинността на почвата, повишаване на ефекта на органичната материя.