Събота, 20 Авг 2022
    
Айтос

За опасния път Айтос –Провадия! Вграден кантар ще отчита теглото на камионите

  20.05.2022 15:14  
За опасния път Айтос –Провадия! Вграден кантар ще отчита теглото на камионите

Търсят проектант  за кръговото на входа на Айтос

Среща на областния управител Стойко Танков с вицепремиера и министър на  регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов се проведе днес, на която отново се постави темата за реализиране на мерки  по успокояване на движението в конфликтните пътни участъци в Айтос, станали печално известни през годините с множеството пътни инциденти и жертви.

Министър Караджов увери г-н Танков, че МРРБ е одобрило редица мерки в тази посока и вече са стартирали процедури по проектирането на техническите задания и обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнител.

Относно изграждането на изкуствени неравности в гр. Айтос вече е изготвен и съгласуван проект за организация на движението. След одобряване на заданието ремонтните работи ще бъдат възложени на изпълнителя за изграждането им.

Що се касае до изграждане на кръгово кръстовище на път ІІІ 208 при км. 92+900 в гр. Айтос, предстои обявяване на обществена поръчка по реда на ЗОП (Закон за обществените поръчки) за избор на проектант за изработване на технически проект. Промяната на движението на кръстовището от четириклонно в кръгово е една от мярките за успокояване на движението на входа на гр. Айтос. Вицепремиерът Караджов допълни още, че е планирано проектиране и на второ кръгово кръстовище в проблемния пътен участък.

Вземат се мерки и срещу некоректните превозвачи. За да се предотврати порочната практика на някои превозвачи, в пътната настилка ще бъде вграден кантар, който в реално време ще отчита претоварните камиони и ще изпраща информация до компетентните органи за последващи рестриктивни действия спрямо нарушителите


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Регионалният министър в Бургас: Масово се обжалват процедури за основни ремонти. Това е подозрително
  20.05.2022 11:54      

Силвия ШАТЪРОВА Основните ремонти, още на ниво процедури, се обжалват масово. Нямаме необ