Сряда, 13 Юли 2022
    
Бургас Крими

Апелативна прокуратура - Бургас отчете дейността си за 2021-а

  13.04.2022 15:07  
Апелативна прокуратура - Бургас отчете дейността си за 2021-а

През изминалата година работата на прокурорите от Апелативен район-Бургас е довела до налагане на имуществени санкции за над 700 000 лева спрямо юридически лица, чиито представители са извършвали посочените в закона престъпления

Санкции за 705 325 лева по отношение на юридически лица, чиито представители са извършвали посочените в закона престъпления, са постановени от съдилищата в Апелативен район-Бургас. Съдебните решения са въз основа на подадени през 2021 г. общо 42 мотивирани предложения от прокурорите от района, основани на чл.83 а-е от Закона за административните нарушения и наказания. Данните бяха представени по време на годишното общо отчетно събрание на Апелативна прокуратура-Бургас за 2021 г. В него участие взеха прокурор Красимира Филипова – зам.- главен прокурор, прокурор Николай Любенов - зав. отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас, както и административните ръководители на Окръжните прокуратури и Районните прокуратури в Бургас, Ямбол и Сливен, съставляващи Апелативния район.

Отчетния доклад бе представен от прокурор Любомир Петров -  административен ръководител на Апелативна прокуратура- Бургас. Той посочи, че горепосочените санкции са постановени по отношение на 26 юридически лица. В сравнение с 2020 г. постановените санкции по този показател са се увеличили близо два пъти. 32 от внесените мотивирани предложения по чл.83 а-е от ЗАНН са внесени от прокурорите от Районна прокуратура – Бургас, която е единствената районна прокуратура в страната, която е внесла в съд предложения по този законов ред през 2021 г.

Прокурор Петров съобщи, че през изминалата година прокурорите от района са наблюдавали 24 377 досъдебни производства, което е с 1930 повече в сравнение с 2020 г. Основна причина за отчетения ръст са досъдебните производства с предмет противозаконно преминаване през границата и територията на страната и пребиваване в България на чужди граждани.

По отношение на срочността за решаване на преписки се констатира, че прокурорите са решили 99.91 % в 30-дневния законоустановен срок. Процентът на решените към наблюдаваните преписки е 95.94. Останалите 4.06 % са останали нерешени, поради постъпването им в края на 2021 г., поради което крайният срок за тяхното решаване е бил през 2022 г. Решените преписки са с 1924 повече от новообразуваните, което означава, че са решени много преписки от предходен период.

В законоустановения срок по чл.234 от НПК е приключено разследването по всички 10 979 приключени досъдебни производства. Констатиран е спад при неприключените разследвания с 280 спрямо 2020 г. и с 884 спрямо 2019 г. В срок до 30 дни прокурорите са решили 20 226 досъдебни производства или 99.91 % от всички решени досъдебни производства.

Отчетен е и сериозен ръст при бързите производства. През годината те са 2 397, което е с 549 броя повече от 2020 г. или с 29.71 %.

През отчетния период в съдилищата са внесени 4 169 прокурорски акта, което е с 444 повече от внесените през 2020 г. Относителният дял на върнатите за разследване дела е 2.05 %. През 2020 г. този процент е бил 2.58, а през 2019 г. е бил 2.68.

Осъдените и санкционирани лица, спрямо които е влязъл в сила съдебен акт, са общо 4283, което е с 673 повече от тези през 2020 г. Процентното изражение е 18.64.

Оправданите лица, по отношение на които е влязъл в сила съдебен акт, са 52, което е 1.20 % от всички 4335 лица, спрямо които има окончателен съдебен акт. Процентът по този показател през 2020 г. е бил 1.37.

През 2021 г. прокурорите от Апелативен район -Бургас са внесли общо 292 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. От тях са уважени 88.48 %, а по отношение на 33 лица е постановена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Отчетен е ръст при досъдебните производства по така наречените корупционни престъпления. Наблюдавани са 287 досъдебни производства, приключени са 137, внесени в съд са 46, осъдените лица са 30. Само едно дело е върнато на прокурор. Няма оправдани лица.

Почти двоен ръст се наблюдава при производства за злоупотреби с европейски средства. Наблюдавани са 96, приключени са 42, в съд са внесени 14, а осъдените лица също са 14. Оправдани лица няма, а също само едно дело е върнато на прокурор.

Наблюдаваните престъпления за наркотични вещества са 1192, приключени са 805, внесени в съд са 575, осъдените лица са 591. Върнатите на прокурор дела са 1.04 %, а оправданите лица са 0.84 %.

Приведени в изпълнение са 2 384 получени съдебни акта за постановени наказания, което е 98.39 %, а по останалите 39 акта се е очаквало кумулиране на наказания. В съд са внесени общо 550 предложения по чл.306 от НПК, основно за групиране на наказания. От тях разгледани са били 465, като 100 % са уважени.

През изминалата година са отчетени много резултати по международното правно сътрудничество. Прокурорите са изготвили 1 056 акта, 19 Европейски заповеди за арест и 122 Европейски заповеди за разследване.

През 2021 г. са внесени 108 искове по гражданско съдебния надзор на прокуратурата. През 2020 г. броят на исковете е бил 100.

По надзора за законност са образувани 1909 преписки, от които 1387 по инициатива на прокурорите. Проверени са общо 9864 административни акта.

Прокурор Красимира Филипова и прокурор Николай Любенов изказаха поздравленията си за постигнатите през 2021 г. отлични резултати. Те пожелаха на колегите си здраве и успехи.


Анкета

Къде ще почивате лятото?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
Митева, ИТН: Категорично сме против връщането на хартиените бюлетини
  13.04.2022 10:30      

Значително намалява бройката на недействителните бюлетини с машинния вот, обясни тя