Неделя, 18 Сеп 2022
    
Общество Поморие

Иван Алексиев, кмет на община Поморие: Двойно по-високи разходи за електроенергия в Бюджет `22

  16.01.2022 17:13  
Иван Алексиев, кмет на община Поморие: Двойно по-високи разходи за електроенергия в Бюджет `22

Капиталовите инвестиции са на стендбай поради неприетия републикански бюджет

 

Моника ИЛИЕВА

 

 

Високите сметки за електроенергия не подминаха и община Поморие, както и останалите общини в област Бургас, очаквано (ВИЖ НАШАТА ТЕМА). Общинска администрация прогнозира декемврийска сметка за ел. енергия от порядъка на 120-130 хил. лева. За периода юни-ноември 2021 г. цената е нараснала с 54%, при едно и също потребление с предходната година. „За декември 2021 г. очакваме тенденцията на повишаване на цената на електроенергията да се запази. Всичко това води до отделянето на голям публичен ресурс в полза на енергийния сектор. За пример, ако при регулираните цени на пазара до юни 2021 г. са планирани годишни средства за ел. енергия в размер на 500 хил. лв., след либерализацията на цените за полугодието, от юли до декември 2021 г., 500 хил. лв. не са достатъчни за плащане разходите за електричество. Този хаос на пазара води до планиране на средства за електроенергия за 2022 г. в размер на 1200 - 1300 хил. лв. спрямо 500 хил. в бюджетите досега. Или над 800 хил. лв. публичен ресурс, само от община Поморие, ще бъде "налят" в енергийния сектор през 2022 г., вместо да отидат в капиталова програма за основни ремонти на улици, пътища и публични сгради“, коментира кметът на община Поморие Иван Алексиев.

Илиян Янчев, кмет на Малко Търново: Уличното осветление е до 0 часа

Високата цена на тока принуди общини в областта да преминат към режим на уличното осветление. Кметът на Поморие е категоричен, че решението трябва се търси в подмяната на енергоемки уреди и осветителни тела с висока енергийна ефективност. Но и направи връзката им с капиталовите инвестиции на общината, които на свой ред са на стендбай поради неприетия републикански бюджет. Именно това предизвестява трудна финансова година и не само пред община Поморие. „Предвид закъснението с близо 3 месеца, т.е. за първи път бюджетът ще е реално за девет месеца, а не за година - Капиталовата програма на общината ще започне след април 2022г., а за първо тримесечие не могат да се правят капиталови разходи поради липса на бюджет“, поясни Иван Алексиев.  

Иван Алексиев, кмет на община Поморие

Сред приоритетите на общинска администрация през настоящата година ще са справяне с енергийната криза и инфлацията, свързана с енергоносителите. „Акцентът ще е върху осигуряване на необходимите, доколкото могат да се предвидят, текущи разходи за електроенергия, горива за отопление на публичните сгради и други разходи и на базата на разполагаемия остатък от публични средства ще се финансират политики по инфраструктурно развитие, модернизация, образование, социални дейности и здравеопазване“, заяви градоначалникът на Поморие. В заключение Алексиев посочи, че при всички случаи средствата ще са в намален размер предвид прогресиращите разходи за енергийни продукти и услуги.


Анкета

Мнения

Мнения
Н. Пр. Ингрид Кресел - посланик на Естония в България: Ние сме известни с дигиталното си правителство и с любовта си към природата
  18.06.2022 15:24      

Моделът на електронно управление започна преди 20 години с образованието на децата