Сряда, 19 Яну 2022
    
Айтос Мнения

В края на 2021 г. Кметът Васил Едрев: Стратегията на МИГ-Айтос дава нови възможности на общината

  19.12.2021 19:26  
В края на 2021 г. Кметът Васил Едрев: Стратегията на МИГ-Айтос дава нови възможности на общината

Предимство за община Айтос е да има на своята територия финансираща структура, която подпомага местни проекти. И това, разбира се, е Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Айтос", с представителство на частния сектор, на гражданските организации и публичния сектор. До този момент МИГ-Айтос успешно реализира Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Стратегия, която отговаря на потенциала на общината и на нуждите на хората." Това каза кметът Васил Едрев по повод работата на МИГ-Айтос през годината. Пред НП кметът представя и проектите на Община Айтос по Стратегията, финансирани от ПРСР 2014-2020.

Проектите се осъществяват на нашата територия и са в помощ на местния бизнес, неправителствени организации и Община Айтос. Което означава, че те са в полза на цялата местна общност. Общо седем са проектните предложения, с които Община Айтос е кандидатствала за финансиране на проекти по Стратегията на МИГ-Айтос, от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това са преди всичко инфраструктурни проекти, съобразени с нуждите, потребностите исканията и претенциите на гражданите.

Към настоящия момент Община Айтос изпълнява четири проекта на обща стойност 1 116 321, 45 лева.

Първият административен договор, който Община Айтос подписа с МИГ-Айтос и ДФ "Земеделие" е за безвъзмездно финансиране на проекта за подобряване на уличните настилки на населените места в общината. Стойността на безвъзмезданата финансова помощ  е близо 280 000 лв.

С тези средства бяха обновени улици в две населени места - Поляново и Малка поляна. Строителните работи са изпълнени, обектите са въведени в експлоатация на 23 ноември 2021 г. Предстои отчитане на проекта и окончателно плащане.

Приключиха и строително-монтажните дейности по проекта на Община Айтос за Вътрешно преустройство на административната сграда в Общинския комплекс „Алея на занаятите”, в Посетителски център. По този проект ни беше предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 185 422.50 лв. На 25 ноември т.г. обектът е въведен в експлоатация. В момента се провежда процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване.

Това е един изключително необходим проект за насърчаване интегрираното развитие на туризма в общината. Избраната от нас сграда за Посетителски център се намира на място, изключително посещавано от туристи, гости и жители на града и общината. Разположена е непосредствено до входа на парк „Славеева река“ - емблематично място за айтозлии, парк с красива природа, спортни площадки, детски кътове и кътове за пикник.

По два други проекта на Община Айтос, финансирани по Стратегията на МИГ-Айтос, вече има сключени договори, избрани са и изпълнители на СМР.

Първият от тях е проектът за благоустрояване и реновация на спортната зала към Градския стадион "Крум Делчев". Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше сключен в края на януари т.г.. Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 390 517.84 лв. Сградата не е реновирана от десетилетия. Ремонтът и подобряването на условията са от изключителна важност, тъй като там тренират спортни клубове и се провеждат общински, областни и национални състезания и турнири.

Вторият проект, по който имаме сключен договор и вече е избран изпълнител, е за реконструкция и рехабилитация на тротоарните настилки на улици в гр. Айтос. Договорът беше сключен през март. т.г., стойността на проекта е  261 845.61 лева.

По проекта се реновират тротоарните настилки на три основни улични артерии в града с изключително интензивен трафик - ул. „Братя Миладинови“, ул. „Богориди“, ул. „Софроний“.

Предварително одобрени за финансиране от МИГ – Айтос са три проекта на Община Айтос. В момента те са на етап проверка от Държавен фонд „Земеделие“ и окончателно решение за предоставяне на финансова помощ.

Проектите са подадени по третия прием по мярка 7.2 по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Първият от тях е за „Реконструкция на две улици в града - улица „Арда“ и улица „Христо Кърджилов“, на стойност 340 735.70 лв.

Вторият е за „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“.Планирали сме доставка на оборудване за всички читалища  в общината. Проектът е  на стойност 49 800 лв.

И третият проект е за "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване“, на стойност 70 476.31 лв.

Безспорно, Стратегията на МИГ-Айтос дава нови възможности на Община Айтос. Дава възможност за съживяване на бизнеса, селскостопанската дейност и неправителствените организации. Изпълнението на проектите, съобразени с нуждите и спецификата на района, ще окаже значително влияние върху  подобряване качеството на живот на местните хора.

Община Айтос подкрепя и подпомага работата на екипа на МИГ-Айтос. Защото дейността на Местната инициативна група оказва положително влияние върху живота в общината, генерира нови идеи и обща отговорност за територията, на която живеем.


Анкета

Очаквате ли COVID-19 пандемията да приключи през 2022-а?


Резултати

Мнения

Бизнес Мнения
Инж. Христин Илиев: Замразяването на цените на парното е грешка
  15.01.2022 16:07      

ТЕЦ-ът трупа загуби заради повишението на газта, ще иска помощ от държавата