Вторник, 19 Oct 2021
    
Бургас

Проучват дали да се разширява гробището в Долно Езерово

  24.09.2021 10:13  
Проучват дали да се разширява гробището в Долно Езерово

В Равнец засега ще почакат за асфалт

 

Георги РУСИНОВ

 

Общинските съветници от БСП удариха на камък със свои докладни. Комисията по устройство на територията към Общински съвет – Бургас не прие предложенията на Живко Господинов и Васил Иванов. Първият искаше ремонти на няколко улици в Равнец, а вторият - разширяване на гробището в квартал „Долно Езерово“.

Експертът на Община Бургас Николай Цоцомански обясни, че за гробището е необходимо първо да се направи прединвестиционно проучване, което да покаже има ли нужда и възможност за разширяване. Процедурата е такава. Чак тогава можело вече да се пристъпи и към промяна на ОУП и ПУП за целта.

Цоцомански предложи все пак, за да се задвижат процедурите, то комисията да гласува да се заделят средства за прединвестиционно проучване в Бюджет 2022-а на Община Бургас. Членовете на комисията приеха предложението.

В бургаското село Равнец искат ремонти на улици. Това посочва общинският съветник Живко Господинов в докладна записка. С нея той иска в Бюджет `2022 на Община Бургас да залегнат средства за ремонт и асфалтиране на улиците „Съветска“, „Камчия“, „Странджа“, „Марица“ и „Комсомолска“.

„При срещите ми с жители на Равнец, същите вече втора година поставят въпроси, свързани с лошото състояние на улиците. Обясняват как при всеки дъжд, същите потъват в кал и преминаването по тях е възможно само с гумени ботуши. За пореден път поставям въпроса с острата нужда от ремонт на уличната мрежа в Равнец“, пише общинският съветник.

Комисията по устройство на територията обаче не прие докладната в този й вид. Председателят арх. Петър Статев посочи, че липсва финансова обосновка колко ще струват ремонтите на въпросните улици, какво точно трябва да се ремонтира – цялостни или частични са. Затова той искаше да дадат възможност на Господинов да прецизира докладната си до заседанието на Общински съвет – Бургас и да посочи финансовите параметри, които ще са необходими за ремонтите.

Георги Спасов от БСП обаче предложи вместо това докладната да се изпрати за становище до администрацията, които да обследват улиците в селото и да преценят колко ще са необходимите средства за ремонт. Спасов се обоснова с това, че не се бърза в случая, защото колегата му предлага ремонтите да залегнат в Бюджет `2022. Членовете на комисията приеха предложението на общинския съветник от БСП за това администрацията да даде свое становище.