Неделя, 19 Сеп 2021
    
Крими

Екстрадирахме в Германия нашенец, мамил като мним туроператор

  02.08.2021 16:49  
Екстрадирахме в Германия нашенец, мамил като мним туроператор

Бургаският апелативен съд потвърди изпълнение на Европейска заповед за арест спрямо Мехмед Мехмед, български гражданин, издирван във Федерална Република Германия за  провеждане на наказателно преследване по 16 престъпления измама по занаят и като част от организирана престъпна група, съгласно Германския Наказателен кодекс.

Европейската заповед за арест, издадена на 1 юни 2021 г. от съдия в Районен съд - Ландсхут, Федерална Република Германия. Престъпленията са осъществени в периода март - септември 2019 г. на територията на гр. Вилсбибург и са наказуеми с „лишаване от свобода“ до десет години за всяко от деянията.  Изрично е посочено, че българският гражданин Мехмед Мехмед, заедно с други лица, решили да набавят за себе си чрез измамни действия немалък и некраткосрочен източник на доходи, като съобразно предварително изработения общ план за действие се представяли за работещи в туристически бюра „Транс Туристик“ и „Оушън туристик“ и предлагали на пътувания до Република Турция. По този начини въвели 19 пострадали лица в заблуждение, че желаят и са в състояния да им осигурят предлаганите пътувания. Проявявайки доверие, ощетените превеждали по посочената им от обвиняемите банкова сметка парите за пътуванията -  суми съответно  между  € 950 и € 2456, без реално тези пътувания да се осъществявали.

По делото е получена справка от РП – Бургас, че срещу исканото лице има висящо производство за престъпление против транспорта - шофиране в срока на предишно наказание за забрана за управление на МПС.

Бургаският апелативен съд се солидаризира с изводите на първата инстанция, че от формална гледна точка  разглежданата Европейска заповед за арест по форма и съдържание съответства на изискванията на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Апелативните съдии приемат и извода, че наличието на висящо наказателно производство срещу исканото лице Мехмед, действително е сред възможните основания за отлагане на  екстрадицията. В случая обаче съдът е преценил, че престъплението по чл. 343 В НК не е тежко умишлено престъпление, докато разследването във Германия е за множество тежки умишлени престъпления с висока степен на обществена опасност и значителни вреди. Настоящият съд  е намерил за правилно заключението, че приоритет следва да получи провежданото от германските съдебни власти наказателно преследване срещу исканото лице Мехмед, с оглед многобройността на престъпленията и тяхната тежест, описани в ЕЗА.

Въззивният състав добавя и друг аргумент в тази посока, а именно, че престъпленията, по които Мехмед ще бъде разследван в Германия са извършени в един предходен период, поради което към настоящия момент са изтекли близо две години. Този период от време би могъл да създаде затруднения в разследването, провеждано в искащата държава, докато деянието, по което българският гражданин е привлечен като обвиняем е извършено на датата на пристигането му в България /09.07.2021г./ и представлява престъпление на формално извършване, разследването по което не може да бъде затруднено от изтичане на период от време, необходим за приключване на разследването за престъпленията извършени от това лице в Германия.

В решението на Бургаският апелативен съд е посочено, че в случая са налице всички законови предпоставки за допускане изпълнението на Европейската заповед за арест и предаване на Мехмед Мехмед на издаващата заповедта държава. Въззивният състав е потвърдил решението на първата инстанция  и е изменил мярката за неотклонение от „домашен арест“ на „задържане под стража“ до фактическото предаване на лицето на компетентните власти на Федерална Република Германия.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.