Неделя, 19 Сеп 2021
    
Общество

Обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“ в ОбУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас

  29.06.2021 10:46  
Обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“ в ОбУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас

Приключиха дейностите по НП „Иновации в действие“ по проект „Щафета към правилния избор“ с ФУЧ – Предприемачество „Днешното утре“. Ученици и учители от три училища обмениха опит и добри практики.

В изпълнение на дейностите по програмата, на 31.05.2021 ОбУ „Васил Левски”, град Бургас посрещна своите гости от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Чешнегирово и ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Просеник.

Учениците от II a клас демонстрираха иновативна практика в направление, свързано с традиционните занаяти и приложното изкувство. Под надслов „Детска работилница“ малките творци декорираха подарък сапун за любим приятел, използвайки техниката мокро пластене.

Предприемачите от ІV а клас показаха своите експертни познания и умения за правилен избор на място и средства за стартиране на собствен бизнес. Разделени на 3 екипа всички работиха по поставени конкретни задачи, а именно – екип от архитекти, строители и консултанти. Задачата на консултантите бе да разработят бизнес план за изграждане на ферма, архитектите начертаха архитектурен план, а строителите изградиха модела от конструктори. Наши консултанти в областта на подходящ избор за място и изграждане на пречиствателна станция бяха съучениците ни от пети иновативен клас с ФУЧ „Ученическа Еко академия“. С направените опити те обосноваха правилният избор, който да направим.

Младите фермери от III а и III б клас демонстрираха практически знания и умения на тема: „Продуктите от моята ферма“. По време на бинарния урок те обясниха колко е важно да се консумират екологично чисти храни и показаха как се приготвят те. С цел предприемачество и реклама учениците изготвиха брошура с продуктите, които произвеждат в своята ферма „Здраве“.

Учениците от IV б клас надградиха своите знания за социалното предприемачество в открит бинарен урок на тема „Социален магазин“. Те изпълняваха функциите на работници в цех за производство на еко-чанти и изработиха такива от хартия, като спазиха технологичните етапи и приложиха различни техники - прегъване, рязане, свързване на неподвижни елементи, апликиране. Децата от екипа към социалния магазин, спазвайки санитарно-хигиенните изисквания, пакетираха и етикираха хранителните продукти, получени директно от ферма „Здраве“.

Посещението приключи с работна среща между екипите на трите училища. Те осъществиха обмен на опит и знания в иновативното образование. Това беше втората планирана мобилност по националната програма, като в периода 10-12.05.2021 г. педагозите и учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чешнегирово демонстрираха своите иновации в действие.

Гостуващите екипи на ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас споделиха своите наблюдения, че позитивната учебната среда и обновената материално - техническа база, в комбинация с професионализма на педагозите и функционалните упражнения мотивират учениците и ги подготвят за живота.

Всички участници в програмата изразяват желание за бъдещи съвместни дейности, сътрудничество и обмен на опит и добри практи