Вторник, 03 Авг 2021
    
Созопол

Победа за Атия: Извозиха „Б-Б“ кубовете от населеното място

  22.06.2021 14:47  
Победа за Атия: Извозиха „Б-Б“ кубовете от населеното място

Контейнерите „Б-Б куб“ са извозени от Атия до площадка за постоянно съхранение извън община Созопол

Успешно завърши процедурата по натоварване и извозване на контейнерите, съхраняващи негодни за употреба пестициди от площадка, находяща се в ПИ 81178.48.28 и ПИ 81178.48.14 по КК на гр. Черноморец за окончателно обезвреждане извън територията на общината.

„Подобряване качеството на живот, насърчаване на кръговата икономика и опазването на околната среда са приоритет при настоящото управлението“, заяви кметът Тихомир Янакиев, и именно тази дейност бе заложена в разработения наскоро План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021 – 2027 година. Предаването на Б-Б кубовете е следствие на посоченото в мярка 2.4.1 Интегрирано управление на отпадъците, която дейност бе извършена от специалисти и при съблюдаване на действащата нормативна база.

Историята на временната площадка започва през далечната 1999 година след откриване на съществуващи негодни пестициди, разположени в помещения на земеделски кооперации в част от съставните села на общината. През м. май 1999 г. започва тяхното обезвреждане, поставянето им в Б-Б кубове по утвърдена технология и издадено разрешение на МОСВ и транспортиране до площадка за тяхното съхраняване на територията между ликвидирания участък „Стаханов“ и флотационна фабрика „Росен“, който терен представлява стара халда за руда и баластра използвана в продължение на 50 години за тази цел. Всички кубове с опасни отпадъци вече са извозени и площадката е освободена.

„Изключително важно за мен като Кмет бе да започнем изплащането на дължимите към РИОСВ отчисления по чл.64 - 1,8 млн.лв., натрупани при предходното управление, тъй като част от тях биват възстановявани на Общината, за да се използват по проекти с екологична насоченост като при настоящото транспортиране.“, коментира Тихомир Янакиев.

"Черноморски фар" припомня, че Сдружение "Възраждане за село Атия" първи повдигнаха проблема преди 3 години пред все още предишното управление на Община Созопол. Адвокат Драгомир Ошавков помагаше про боно на Инициативния комитет. Последваха редица срещи и малки победи, за да се стигне до днешния ден.


Анкета

Притеснявате ли се от нова Ковид-вълна


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Поетесата Мария Ганчева за дебютната си стихосбирка „Пристанище за бури“: Поезията не оставя душата равнодушна
  01.08.2021 17:23      

“За мен е истинско щастие, ако чрез стиховете си развълнувам някого“