Вторник, 22 Юни 2021
    
Айтос

200 лв. за граждански брак извън ритуалната зала в Айтос

  03.06.2021 10:44  
200 лв. за граждански брак извън ритуалната зала в Айтос

Младите двойки ще могат да избират къде да се разпишат - на парка или в "Генгер"

В края на май Общински съвет - Айтос прие допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. Причината е, че в наредбата не е предвидена такса за случаите, в които длъжностното лице по гражданско състояние сключва граждански брак извън сградата на Общинска администрация, т.н. „изнесен ритуал“. Заради порасналия интерес на младите двойки да слагат подписи отвъд стените на Ритуалната зала, възниква необходимост от въвеждане на такса за изнесените  бракосъчетания, пише в докладната записка на кмета Васил Едрев до Общинския съвет.

Семейният кодекс дава възможност за сключване на граждански брак на друго публично място, извън общинската Ритуална зала. За да може Общината да отговори на исканията на бъдещите младоженци, беше необходимо Общинският съвет да вземе решение за размера на таксата за ритуал на открито.

Проектът на наредба беше публикуван на 08.04.2021 г. на интернет страницата на Община Айтос в раздел „Съобщения“, както и в Портала за обществени консултации. Предоставена беше възможност на всички граждани в 30-дневен срок от публикуването да направят своите предложения и да изразят становища и мнения по проекта. В законоустановения срок предложения и становища по проекта не са постъпили, стана ясно в заседателната зала.

Съветът реши таксата за сключването на граждански брак извън сградата на Община Айтос (изнесен ритуал) да е 200 лв., с включен ДДС. Кметът Васил Едрев със заповед ще определи местата, на които ще се провежда ритуалът на открито. По думите му пред ОбС, това ще се случва в парк "Славеева река" и Етнографския комплекс "Генгер". Наредбата за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет –Айтос на 27 май 2021 г. ще влезе в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел“.


Анкета

За кого ще гласувате на предстоящите избори?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Кристофър Бъкстон: Аз съм различен човек
  22.06.2021 12:16      

В Англия съм по-възпитан, в България – по-откровен и разтворен