Сряда, 12 Май 2021
    
Айтос

Повече приходи и разходи, по-малко пациенти заради ковид в МБАЛ Айтос през 2020 г.

  01.05.2021 14:03  
Повече приходи и разходи, по-малко пациенти заради ковид в МБАЛ Айтос през 2020 г.
Д-р Паруш Парушев пред Съвета
  НП

62 300 лв. от дарения са постъпили в болницата през м.г., отчете управителят д-р Паруш Парушев

 

Изпълнението на медико-санитарните показатели, финансово-икономическото състояние, тенденциите, перспективите и проблемите на „МБАЛ Айтос“ ЕООД представи пред Съвета на 26 април т.г., управителят д-р Паруш Парушев, в годишен отчет за 2020 г..

Общинските съветници приеха анализа за състоянието на болницата, която за първи път от създаването си отчита година на пандемия. Според управителя 2020 г. е била "динамична и изискваща нестандартни и бързи решения", но заради пандемията, значително е намаляла дейността на МБАЛ спрямо 2019 г. И в момента болницата работи с 50% от капацитета и възможностите си, а основните причини са прекратеният планов прием на пациенти и страхът на хората от престой в стационара заради ковид.

От общо 2150 приети пациенти, 928 са преминали през Вътрешно ковид-отделение. Общо за стационара, намалението на броя на леглодните е с 1267 спрямо предходната година.

До края на м.г., от общо 298 случая на мозъчен инсулт, само един е починал, благодарение на адекватната реанимация в първите часове на постъпването на пациентите, сочи още годишната статистика на болницата. В сравнение с предходни години, значително са се увеличили случаите на хепатит - 5% от пациентите, а предвид ковид-обстановката, Инфекциозно отделение е лекувало болни от цялата Бургаска област.

587 болни по-малко са преминали през айтоската болница през м.г. В същото време, финансовите приходи от Здравната каса са били с 38 561 лв. повече, сравнено с 2019 г., заради завишение на цените на клиничните пътеки. "Но имайки предвид огромните разходи по обслужване на пациентите с ковид, този положителен приход за болницата е недостатъчен", пише в доклада на д-р Парушев.

И още факти за 2020 г. В клиничната лаборатория на „МБАЛ Айтос“ ЕООД са извършени 36 298 изследвания, общият брой на изследваните пациенти е 2800. В отделението по образна диагностика пък са направени 1513 рентгенови изследвания и 289 компютърни томографии.

Заложените месечни лимити за дейността на болницата са били между 150 хил. лв. и 160 хил. лв. "Тези лимити биха били изпълними в други условия, но в ситуация на ковид няма как да бъдат постигнати", пише в анализа. Изводът е, че "в настоящата ситуация на пандемия е невъзможно да се предвидят нито тенденциите, нито месечните колебания в пациентопотока", твърди още управителят.

За 2020 г. общо приходите на болницата са в размер на 2 874 407 лв., с над 711 хил. лв. повече, сравнено с 2019 г. Разходите са 2 789 666 лв., със над 740 хил. лв. повече от предходната година. Констатациите на д-р Парушев са, че пандемията е прекъснала тенденцията от последните години за увеличаване на приходите, намаляване на задълженията и съответно - увеличаване на печалбата на болницата. Въпреки някои корекции, цените на клиничните пътеки все още не покриват разходите, които лечебното заведение прави, а най-драстично недофинансирането е при лечението на пациенти с ковид. НЗОК плаща по 1200 лв., а разходите често надвишавали двойно и тройно тази сума. "Този дисбаланс донякъде се покрива от увеличената субсидия от МЗ, но и разходите на болницата са драстично увеличени - за лекарства, кислород и лични предпазни средства", сочи отчетът. Като най-голям се посочва ръстът на разходите за медикаменти и консумативи, заплати и еленергия.

През последните няколко години, тенденцията е за положителен финансов резултат, който според д-р Парушев се дължи на увеличените субсидии от МЗ и получените дарения в натура и на парични средства. По сметката и в касата на МБАЛ Айтос, до края на 2020 г. са постъпили 62 300 лв. от дарения. Апаратурата, придобита от болницата със средства от дарения, е на стойност 20 350 лв. С част от средствата са закупени активи с по-ниска стойност, предпазни средства, дезинфектанти, бързи тестове, реактиви. Увеличават се задълженията към доставчиците, но пък болницата няма нито лев просрочени задължения, включително към НАП и НОИ, показва справката от м.г..

Увеличените цени на клиничните пътеки, средно с 10%, субсидията от МЗ и дарените парични средства са дали възможност на болничната управа да завиши с 20% заплатите на медицинския персонал. Със свои средства болницата е извършила спешни ремонти за изграждане на изолатор, преградни стени, санитарни възли, тавани, външна стълба и др. Закупена е медицинска апаратура, предимно кислородни концентратори, пречистватели на въздуха и бактерицидни лампи. По проект "Обединени срещу ковид" на БДФ е закупена линейка на старо. А получените суми от дарения са използвани единствено и само съобразно волята на дарителите, твърди управителят.

Приоритетни задачи за болницата през 2021 г. са ремонтът на Инфекциозно отделение, ремонтът на покрива на архива и кадровият проблем. Средната възраст на лекарите е 59 години, а на специалистите по здравни грижи - 54 години. Процентът на работещите пенсионери се покачва и ковид-кризата е извадила на повърхността този сериозен недостиг на кадри, с който дружеството само не може да се справи. "Ако трябва с една дума да определя 2020 г., то тя беше успешна за общинското търговско дружество „МБАЛ Айтос“ ЕООД", пише в заключение управителят д-р Паруш Парушев


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Избори 2021 Мнения
Любен Дилов за 45-тото НС: Не мислех, че е възможно да има по-голям резил от националния по футбол
  09.05.2021 16:22      

“Всяко едно изказване от политическите противници налива сила на ГЕРБ, това сме го виждали