Събота, 17 Апр 2021
    
Айтос

Абсолютен успех за община Айтос! 14 от 14 конкурсни проекта - одобрени

  01.04.2021 10:41  
Абсолютен успех за община Айтос!  14 от 14 конкурсни проекта - одобрени
По общински проект 2019 - зона за отдих в с. Черноград

Абсолютен успех за Айтос! Не едно, а общо 14 проектни предложения на Община Айтос са одобрени за финансиране в конкурса, обявен от МОСВ и ПУДООС по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021", на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“. Всички проекти, с които Общината кандидатства, са получили одобрение, тъй като има пълно съответствие между посочените дейности и целта и идеите на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ на Министерството на околната среда и водите, както и съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у гражданите, в насока опазване на природните ресурси.

13 са спечелените конкурсни проекти, подготвени от Общинската администрация в раздел "Общини и кметства", и едно - в раздела, по който кандидатстват училищата и детските градини. За реализиране на всеки от класираните проекти за общини и кметства ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, а за училища и детски градини - до 5000 лв.

Целта на тазгодишната кампания е да изгради обществено отношение към опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на проектите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.” се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др. Голямата задача на Община Айтос е да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, позитивна нагласа към природата, умението и желанието на гражданите за опазване на околната среда.

Предстои подписването на договорите за финансиране. Крайният срок за реализирането им е 31 ноември 2021 г. Общо средствата за осъществяването на екоинициативите по 14-те проекта са в размер на 135 000 лв. - една добра инвестиция за реновиране на старите и създаване на нови паркови пространства, зони за отдих, детски и спортни съоръжения в града и селата.

Проектът, който ще бъде реализиран в града, е за „Почистване и облагородяване на общински терен, представляващ междублоково пространство в гр. Айтос”. Одобрени за финансиране са и проектите за общо 12 населени места - проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен в с. Тополица, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен в село Дрянковец, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в село Черна могила, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в с. Пещерско, общ. Айтос”, проект „Почистване, облагородяване и създаване на зона за отдих на общински терен в с. Пирне, община Айтос”, „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в с. Чукарка, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих на общински терен в село Поляново, община Айтос”. проект „Почистване, озеленяване и обновяване на зона за отдих на общински терен в село Мъглен, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в с. Съдиево, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терен и изграждане на детски кът в село Карагеоргиево, община Айтос”, проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терени и изграждане на детски кът в центъра на с. Малка поляна, общ. Айтос” и проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих на общински терен в село Зетьово, общ. Айтос”. Общо 130 хил. лв. ще бъдат вложени за реализацията на 13-те проекта.

За съжаление, тази година само една детска градина - "Калина Малина" - град Айтос, кандидатства с проектно предложение по НК "Чиста околна среда - 2021 г.", в раздел "държавни и общински училища, детски градини, обединени детски комплекси". Проектът на детската градина АЗ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И СЕ ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕТО Й ОТ ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“, ГР. АЙТОС" е одобрен, очаква се подписването на договора за финансиране.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ