Четвъртък, 22 Апр 2021
    
Несебър

Кметът на Община Несебър Николай Димитров за Бюджет 2021: Важно е, че запазваме социалната политика

  17.02.2021 10:19  
Кметът на Община Несебър Николай Димитров за Бюджет 2021: Важно е, че запазваме социалната политика

Георги РУСИНОВ

 

Въпреки трудната 2020-а и продължаващата в момента нестабилност, кметът на община Несебър Николай Димитров заяви, че е много важно, че общината запазва социалната си политика.

„Това са инвитро процедурите, еднократната помощ за новородените деца, финансиране на пенсионерски клубове. Общината финансира и заплаща хемодиализата на всички свои жители. Финансираме и детската млечна кухня, социалния патронаж, дофинансираме училищата за горива и ел. енергия“, обясни той пред журналисти при представянето на проекта за рекултивация на старото депо за битови и твърди отпадъци в Обзор.

За образование държавното финансиране е 13 331 000 лв., местни и дофинансиране – 3 600 000лв. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Асистентска подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа – държавното финансиране е 331 000 лв., дофинансирането от местния бюджет е 929 700 лв.

Помощите, отпускани за новородено дете, запазват размера си – 2000 лв. Заделените средства за жителите на общината, нуждаещи се от хемодиализа, са 60 000 лв. Запазват се намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, като общината отделя до 120 000 лв. по това перо. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер до 620 000 лв.

„Важно е да се отбележи, че започваме разширение на детската градина в Слънчев бряг. Там сме одобрени по програмата благодарение на Министерски съвет и правителството. Половината сума ще бъде финансирана от нас, половината – от държавата. Ще има още две нови групи, за да бъдат удовлетворени жителите. В новия комплекс „Черно море“ правим проектиране и за разширение на детската градина“, поясни той.

Бюджетът за настоящата година е в размер 65 200 000 лв., в това число преходен остатък по държавни дейности от 2020-а в размер на от 755 012 лв. Запазва се обемът на публичните услуги, които общината предоставя на жителите си. Според Димитров бюджетът е балансиран, изпълним и съобразен с икономическите процеси на местно и държавно ниво. В него са отчетени външните фактори, свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност в условията на безпрецедентна епидемиологична обстановка и е извършен задълбочен анализ на реалното финансово състояние на общината.

През тази година усилията ще са насочени към: подобряване събираемостта на местните данъци и такси; запазване на финансовата стабилност на общината; оптимизация на разходите; ефективност на публичните ресурси и др. През 2021-ва се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък.

За пенсионерските клубове се предвиждат 93 000 лв. 700 000 лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове, класирани по Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

„Имаме и обекти, които довършваме. Една многофункционална спортна зала, която започнахме миналата година, през тази е заложена сумата за довършването й. В Равда имаме проект по искане на жителите за пенсионерски клуб, зала за отдих, ритуална зала. Там сме заложили сума, за да започнем процедурата по избор на изпълнител. Правим нова процедура за довършителни работи за стадиона в Свети Влас, тъй като фирмата, която беше избрана за изпълнител, поради финансови неволи се отказа от договора. Довършваме концертната зала в културен център „Артиум“. Надяваме се да направим един общ продукт, за да може основният поминък – туризмът, да работи подходящо в цялата община. Селският туризъм си върви по нашите села. Ще има нови пенсионерски клубове, ремонтираме и училищата, строим спортни салони. Започна заснемане на крайбрежната алея от Равда до Несебър, където поетапно ще бъдат проектирани алеите. Ще се търси финансиране от държавата“, каза кметът Димитров.

Капиталовата програма за 2021-ва е в размер на 12 656 500 лв. Строителната програма възлиза на 10 791 000 лв., а програмата за проектиране е в размер на 624 700 лв. Допълнителни капиталови разходи за дълготрайни материали активи и за придобиване на поземлен имот по кадастралната карта на Слънчев бряг общо в размер на 1 240 800 лв. Предвиждат се средства за модернизация на рибарското пристанище в Стария Несебър, за изграждане на кафе, павилион и обществена тоалетна на северната алея в Стария град, за скейтпарк на северния скат в Новия Несебър.

В Обзор също са предвидени доста строително-монтажни работи, които община Несебър финансира. Предимно реконструкция на улици. Има готов проект за крайбрежната алея на града, която е компрометирана в годините. За нея община Несебър е заложила сума, за да стартира процедурата за избор на изпълнител.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Бизнес Мнения
Любен Дилов-син към туристическия бранш: Спокойно, вероятността да бъда министър клони към нула
  22.04.2021 11:20      

Към туристическия бранш...   Скъпи на сърцете ми! Понеже срещнах няколко ужа