Петък, 23 Апр 2021
    
Мнения

Тодор Стамболиев, обществен посредник на Бургас: През годината за помощ ме потърсиха 655 души

  01.02.2021 16:49  
Тодор Стамболиев, обществен посредник на Бургас: През годината за помощ ме потърсиха 655 души

„Натрупах безценен опит в работата си, мисля, че успях да открия необходимия баланс между критиката и добрия тон при разрешаване на отделни казуси“, казва той

 

Интервю на Георги РУСИНОВ

 

- Г-н Стамболиев, мандатът ви като обществен посредник приключва. Ще се кандидатирате ли отново?

- Повярвайте ми, тези близо четири години минаха като един миг за мен. Благодарен съм, че имах възможността да се срещна с хиляди хора, да опозная безброй човешки съдби, да съпреживея лично мъката и болката им, да помогна на мнозина от тях. Натрупах безценен опит в работата си, мисля, че успях да открия необходимия баланс между критиката и добрия тон при разрешаване на отделни казуси, създадох образ на доверие към института, както от страна на гражданите, така и от страна на кореспондентите в работата ми. Може да прозвучи малко нескромно, извинявам се за което, но определям себе си като един активен в работата си човек, надявам се да потвърдите това. През изминалите три години нямам нито един представен годишен отчет пред Общинския съвет, приет с неодобрение или направени забележки. Последният такъв бе приет с 45 гласа „за“, без нито един „въздържал се“ и нито един „против“. Това е положителна оценка за работата ми и тя ми дава самочувствието и увереността да поискам доверието на общинските съветници отново. Да, ще се кандидатирам отново.

- Има ли яснота дали ще има и други кандидати?

- Нямам никаква представа. Още сме в началото на процедурата, едва ли някой знае отговора на този въпрос.

- Годишният ви отчет е готов. Колко зает бяхте през изминалата 2020 година?

- Отчетът вече е предаден и е публично достояние. В професионален план 2020-а бе по-натоварена от 2019-а. През годината 655 граждани, всъщност 77 човека повече от 2019 година, потърсиха съдействие за решение на своите проблеми, работих по 407 писмени жалби, общо по 248 броя устни питания, справки по телефона и молби за съдействие, изготвени са 202 броя писма и становища. За повечето от вашите читатели това са само цифри, но за мен това бе една изключително трудна и напрегната година, изпъстрена с динамика, с много предизвикателства и в професионален, и в личен план.

- Кои групи от хора са най-уязвими и търсят често помощта ви?

- В преобладаващата си част това са възрастни хора, обикновено в предпенсионна и пенсионна възраст, хора с ниска правна култура, социално слаби, болни хора, лица с различна степен на увреждания, безработни или измамени от работодателя или такива, чието оцеляване е въпрос на ежедневна борба. Не са малко тези, които трудно могат да се ориентират в множеството бюрократични процедури, не могат да определят адресата на искането си и т.н. Всеки идва със своята болка, към всеки трябва да проявиш разбиране и уважение, да изразиш съчувствие, състрадание и да потърсиш начин за помощ. Хубаво е чувството, когато чуеш вълшебното „Благодаря Ви!“ и е болезнено мъчно, когато осъзнаваш справедливостта в исканията на човека и едновременно с това невъзможността да помогнеш, по една или друга причина.

- Какви бяха най-честите сигнали през изминалата година?

- Повечето от сигналите, подавани до мен, бяха въпроси, свързани с транспорт, паркинги и улици, липсата на достатъчно места в зоните за платено паркиране, подобряване на пътната инфраструктура, особено за улиците и пространствата, включени в т. нар. „синя“ и „зелена“ зона, сигнали за невъзможност за паркиране по адрес на местоживеене от лица с увреждания, сигнали за злоупотреба с карти на трудноподвижни лица, липсата на достатъчно хигиена на територията на обособените детски площадки за игра, особено в междублоковите пространства, а и в натоварените пешеходни зони, нарушаване на мерките, посочвани като превантивни и ограничаващи забраната за достъп на обществени места, във връзка с обявеното извънредно положение Продължиха жалбите за несправедливо таксуване от мобилни оператори, както и за несправедливо определяне на общи разходи в етажна собственост. Не бяха малко молбите за оказване на различни видове помощи от сферата на социалната дейност, проблеми в инфраструктурата и действията по благоустрояване извършвани на територията на община Бургас.

- В други наши разговори сте споделяли, че ви търсят хора включително и от други общини. Как помагате в такива случаи?

- Съдействие от мен са търсили граждани от общините Средец, Айтос, Камено, Руен, Поморие, Несебър, Царево. Жалбите обикновено са свързани с неуредици по инфраструктура, некачествени услуги от ВиК дружество при аварии, помощ за осигуряване на определен вид социална услуга и т.н. Липсата на обществен посредник в тези общини карат гражданите да търсят намесата ми. Нямам териториална компетентност в тези случаи, но и тук по собствена преценка съм реагирал, било в телефонен разговор, било чрез изпращане на молба, или писмо до кмета на съответната община, било в консултация или напътствия към жалбоподателя.

- Имахте ли сигнали във връзка с COVID-19?

- Да, не бяха малко сигналите за неспазване на въведените епидемиологични мерки в различни търговски обекти, било заради нарушаване на забраната за работа, било заради неспазване на индивидуалните мерки, или за нарушения в ограниченията, налагани на карантинирани лица. Недоволство имаше от граждани, ползващи обществения транспорт, за неспазване на мерките от пътниците и за липса на контрол от страна на шофьора и кондуктора. Обявеното извънредно положение доведе до принудителното затваряне на хората по домовете им. Някои решиха, че сега е времето да започнат дълго отлагания ремонт, други, изнервени от ситуацията, бяха подложени на системен психически тормоз от страна на съжителстващите в имота или от техни съседи. Имах молби за съдействие по принудително извеждане от жилището на наематели, но няма орган от общинска администрация, който да е в състояние да изведе нарушител на реда от имот, в сграда – етажна собственост. Решението на проблема според закона е изцяло в ръцете на общото събрание на етажната собственост и съда.

- Как се отразява пандемията на работата ви?

- Вече споменах, че като обем тя се завиши. Противоепидемичната обстановка наложи да ориентирам работата си с граждани предимно чрез приемане на жалби онлайн или по телефона. Разбира се, за онези, които нямаха такава възможност, вратите на кабинета ми са били отворени. Стараех се да работя при спазване на всички мерки за защита, като се надявах да опазя себе си и лицата, които искат среща от заразяване, но не ми се получи. Бях близо месец в болничен, след прекарано боледуване, престой в болница и наложена карантина след това.

- Вие сте първият обществен посредник, който работи тясно и с общинската администрация, и с Общински съвет. Колко важно е това в работата ви?

- Колко важно ли? Това е най-важното! Грешно е да се смята, че общественият посредник действа като орган, чиито правомощия се реализират едва след като са изчерпани всички други правни средства за защита. Точно обратното е. Общественият посредник с дейността си трябва да се стреми разглеждането на определени казуси да не стига до съда. Той трябва да бъде един реален посредник между гражданите и администрацията, за да могат конфликтите да се решават в техния, а защо не и преди техния зародиш. Основната функция на обществения посредник е именно превантивната функция. Само желанието да поставиш себе си и труда си в услуга на някого другиго не е достатъчно. За да има постигнати резултати комуникативността, уважението, доверието и добрият тон в диалога трябва да са в основата на работата.

- Бяхте един от основните двигатели за това в Бургас да има наредба, уреждаща персоналното паркиране на хора с увреждания. Имате ли вече обратна връзка от потребители? Срещат ли още някакви трудности?

- Да, вече няколко пъти съм го казвал, но и сега ще изразя благодарността си към работата на Постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет и персонално на председателя на комисията, г-жа Евелина Михалева. Без нейната активна работа този нормативен акт днес нямаше да съществува. Има някои сигнали по несъответствия с уредени от закона норми. Имам обратна връзка от граждани, провел съм вече разговори с г-жа Михалева. Зная, че тя също има получени сигнали, и споделяме заедно необходимостта от известна промяна в Наредбата. Предполагам, че предложението за такава ще се гледа съвсем скоро, може би още идния месец. Но, знаете ли, в по-голямата си част, работата ми е свързана с решаване на определени конкретни казуси, които, разбира се, не мога да разкажа с подробности, надявам се да ме запомните само с това, че съм участвал в създаването на един нормативен акт. Имал съм и много други инициативи.

- Има ли развитие по казуса с небостъргача?

- Направих всичко по силите си още след встъпването си в длъжност през 2017 година. В инициирана тогава от мен среща с инициативния комитет от граждани, притежаващи имоти в сградата, и синдика на „ГМ Строй“, главния архитект на Община Бургас и длъжностни лица от ДЦАУ „Възраждане“ бе постигнато споразумение за предприемане на конкретни стъпки. Зная, че през миналата година Община Бургас изпълни своята част от ангажимента, изгради паркинг до небостъргача, съгласно изискванията на ЗУТ и издаденото Разрешение за строеж. Няколко пъти съм разговарял със синдика на дружеството. Предстоеше заплащане на сума към електроснабдителното дружество и впоследствие въвеждане на сградата в експлоатация, но това са действия, които трябва да предприеме синдикът с помощта и на собствениците на обекти в сградата. Получих уверение от синдика, че това ще бъде направено. В момента не зная точно докъде са стигнали нещата. Работата ми се състоеше в оказване на съдействие от Община Бургас. Това вече бе направено. Другото е извън моите правомощия, но ако бъда потърсен и мога да помогна, ще го направя отново.