Неделя, 29 Nov 2020
    
Несебър

Община Несебър засилва контрола по спазване на мерките за COVID-19

  21.10.2020 17:02  
Община Несебър засилва контрола по спазване на мерките за COVID-19

Служители на Общинското звено за самоохрана към община Несебър връчиха на отговорни за обществени обекти лица Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването. Заповедта засяга всички обекти с публично предназначение и в нея са залегнали основните противоепидемични мерки – редовно проветряване на помещенията, почистване и дезинфекция, осигуряване на физическа дистанция, както и специално разработен алгоритъм на дезинфекционни мероприятия. Заповедта беше връчена срещу подпис на управителите на супермаркети, хипермаркети, магазини за строителна техника, общински автогари, транспортни фирми, домашен социален патронаж, кметства и др. на територията на община Несебър.

 Поради нарастващата заболеваемост от COVID-19 в страната и препоръките на областния оперативен щаб се налага засилване на контрола по спазването на противоепидемичните мерки, тъй като непрекъснато постъпват сигнали за нарушаването им /неносене на маски, липса на дезинфекция/в обществените обекти -градския транспорт, магазини и др.

Община Несебър ще продължи да упражнява контрол по спазването на мерките от гражданите в обектите с обществено предназначение.