Понеделник, 26 Oct 2020
    
Несебър

В Несебър очакват оценката по 5 проектни предложения, касаещи училища и детски градини

  24.09.2020 14:25  
В Несебър очакват оценката по 5 проектни предложения, касаещи училища и детски градини

През август Министерство на образованието и науката обяви Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“, имаща за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.  

Община Несебър се възползва в пълна степен от правото си на потенциален бенефициент по Програмата и предложи за финансиране следните 5 проекта: “Разширение на ДГ „Слънце“ и реконструкция на покрива на съществуваща сграда в к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър, общ. Несебър“;         „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор, община Несебър“;          „Основен ремонт на училищна сграда към СУ „Любен Каравелов“ в гр. Несебър – стара част“; Изграждане на съвременна учебна база на Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“; Изграждане на детска градина, гр. Св. Влас.

Скоро се очакват резултати от оценката на проектните предложения и Община Несебър се надява да получи необходимото финансиране за изпълнение на амбициозната си инвестиционна програма в областта на образованието, която обхваща пропорционално всички населени места и осигурява по-добри условия за обучение на децата от общината.

 

 

 


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил