Сряда, 21 Oct 2020
    
Бургас

ДБГ-Бургас до Борисов и Ревизоро: Назначен ли е с конкурс шефът на РИОСВ-Бургас?

  15.09.2020 13:47  
ДБГ-Бургас до Борисов и Ревизоро: Назначен ли е с конкурс шефът на РИОСВ-Бургас?

Общинските съветници от ДБГ-Бургас Живко Табаков и Стоян Грозев са изпратили интересно питане до премиера Бойко Борисов и екоминистъра Емил Димитров. Лидерът на местната структура и областният координатор се интересуват дали новоназначения директор на РИОСВ-Бургас Детелина Иванова е избран с конкурс.

Ето и целият текст на питането, публикуван без редакторска намеса:

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

    На 14.08.2020 г. е назначен нов директор на РИОСВ-Бургас без  конкурс, в нарушение на устройствения правилник и Кодекса на труда. Според  правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 4(2) „Директорите на РИОСВ се назначават след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда и се освобождават от длъжност от министъра на околната среда и водите.“        Според чл. 90 (3) от Кодекса на труда „Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс“.

    Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас от министъра на околната среда и водите със заповед от 14.08.2020 г., без да бъде проведен конкурс, като от тази дата тя се подписва под решенията и кореспонденцията от екоинспекцията като директор, а не като временно изпълняваща длъжността, което е видно както от качените решения на интернет страницата, така и от панела за контакти на РИОСВ-Бургас. В прессъобщения до медиите Детелина Иванова също е представена  като директор на РИОСВ.

    До този момент Детелина Иванова е била началник на отдел „Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони“ в бургаската екоинспекция и е пряко отговорна за всички спорни строежи по Южното Черноморие, които са предмет на прокурорски проверки като „курортния комплекс с подпорната стена“ на „Алепу“, който е в две защитени зони, защитена зона „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици и защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С оглед заеманата длъжност се предполага, че Детелина Иванова е взела дейно участие и по други спорни казуси, касаещи нарушения на процедури.

    Във връзка с гореизложението, отправяме към Вас следните питания:

1. Морално и законосъобразно ли е назначаването за директор на една от най-важните институции в Бургас, имайки предвид, че същият е замесен и отговорен в спорни строежи по Черноморието?;
2. Практика ли е директори на РИОСВ да бъдат назначавани без конкурс, в разрез с устройствения правилник и Кодекса на труда? Ако не – ще бъде ли освободена от заеманата длъжност към този момент г-жа Детелина Иванова?
3. Ще бъде ли санкционирано лицето Детелина Иванова за допускането на редица скандални строежи в защитени зони по Южното Черноморие и по какъв начин?
4. Кога ще бъде обявен конкурс за назначаване на нов директор на РИОСВ-Бургас?

    Бихме желали да получим писмен отговор на зададените от нас въпроси на имейл: [email protected] или на адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” 2 Б.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата