Петък, 22 Яну 2021
    
Айтос

Монтират модерно осветление на няколко айтоски улици

  10.07.2020 16:57  
Монтират модерно осветление на няколко айтоски улици

Изтече срокът за подаване на оферти по обществена поръчка на Община Айтос за избор на изпълнител на проект за реконструкция на част от системата за улично осветление в град Айтос.

Има изготвен технически и инвестиционен проект, прогнозната стойност на поръчката е 140 000 лв. без ДДС. Целта е възлагане на изпълнението на строително-монтажните работи за обект: „Реконструкция улично осветление по улица „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна Княгиня”, „Неофит Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” - град Айтос .

Досега съществуващото улично осветление в посочените участъци, е изпълнено като въздушна мрежа, на стоманобетонови стълбове с осветители с натриева лампа. При реконструкцията на района ще се премахнат стълбовете и въздушната мрежа и ще се  изгради ново улично осветление.

Подобряването на улично осветление ще се осъществява чрез допълнително монтиране на елмрежа, с подземно окабеляване, и монтирането на LED-улични осветителни тела. Изграждането но нова мрежа за улично осветление ще става и с монтаж на нови стълбове за улично осветление.

Максималният срок за изпълнение на поръчката е 200 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия.

Предложенията на участниците не трябва да надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка. Общината ще финансира дейностите със средства от бюджета на община Айтос за 2020 година.

В същото време СНЦ „Местна инициативна група“ - Айтос одобри проект на Община Айтос за „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в град Айтос“ (улица „Братя Миладинови“, улица „Богориди“, улица „Софроний“), по мярка 7.2 по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. Стойността на проекта е 390 000 лв.,без ДДС. Задължителна част от процедурата е проектът да бъде одобрен от Държавен фонд "Земеделие". В момента проектът е във Фонда за одобрение.

Двата проекта ще вървят успоредно - след подземното окабеляване с отделените бюджетни средства ще започнат дейностите по проекта за полагане на нови тротоарни настилки, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР 2014-2020 г.

НП


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата