Събота, 26 Сеп 2020
    
Бизнес Бургас

Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни, напомнят данъчните

  29.06.2020 12:08  
Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни, напомнят данъчните

От НАП Бургас напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски. 

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Почти всички бургаски фирми, плащащи корпоративен данък, вече са обявили приходите си пред НАП Бургас. Подадените фирмени декларации са над 22 000, а крайният срок е 30 юни. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали  да се облагат като еднолични търговци, също подават декларации за доходите до 30 юни. 

Близо 1000 души се обслужват всекидневно в салона за обслужване на НАП Бургас, като при влизане в салона задължително се поставя защитна маска за лице, напомнят от приходното ведомство.

 


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения
Сребрин Илиев, пчелар: Градското пчеларство не е мит, а тенденция
  22.09.2020 16:16      

Интервю на Дона МИТЕВА Г-н Илиев, пчеларите от региона, а и не само от Бур