Четвъртък, 09 Юли 2020
    
Бургас

Над 3 хиляди чужденци са се заселили в област Бургас миналата година

  06.06.2020 16:25  
Над 3 хиляди чужденци са се заселили в област Бургас миналата година

Миналата година жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 7 675 души. От тях 4 652 лица са се преселили в населено място от областта. Сред тях 2 065 са мъже и 2 587 са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „град - град“  - 31.9%. По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град - село“ (28.7%), „село - град“ (27.9%) и „село - село“ (11.5%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Бургас.

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от който 45.6% са мъже и 54.4% - жени, сочат данните от статистиката.

От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София - 19 969. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 11.1%, Благоевград - 7.2%, и Пловдив - 5.5%.

Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград - 0.8% и Силистра - 0.8%.

През 2019 г. 3 023 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната, а 3 432 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Бургас. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите София (столица) (967), Варна (350), Ямбол (242), Пловдив (234) и Сливен (191). Най-голям е броят на преселилите се в област Бургас от областите София (столица) (824), Сливен (360), Варна (322), Ямбол (314) и Стара Загора (208).

Миналата година 2 765 души са отишли да живеят от нашата област Бургас в чужбина. Най - желани дестинации за емиграция са Германия, Великобритания и Италия.

През 2019 г. 37 929 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 3 207 лица са предпочели да се заселят в област Бургас. Най-висок е делът на имигрантите от Руската федерация, Турция и Украйна.


Анкета

Харесва ли ви новото лого на Бургас?


Резултати

Мнения

Мнения
Ивелина Василева: Предлагаме пълна забрана на строителството в Зона А на крайбрежието
  09.07.2020 15:46      

Започваме незабавни консултации с Европейската комисия по законопроекта за биологичното разнообразие