Вторник, 23 Юли 2024
    
Царево

ВАС отмени заповедта за създаване на защитена зона „Залив Корал“

  28.06.2024 17:25  
ВАС отмени заповедта за създаване на защитена зона „Залив Корал“

5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил заповед № РД-598 от 07.07.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Борислав Сандов), с която той обяви създаването на защитена зона „Залив Корал“, съобщиха от партия "Зелено движение".

По-специално съставът на ВАС е отменил предходно решение на 3-членен състав, с което жалбите на „Кортекс Трейдинг” АД и „Фантазия 5″ ООД, община Царево и Национална асоциация „Българско черноморие“, бяха отхвърлени. Докладчик по делото е Анелия Ананиева, която бе първоначално командирована във ВАС от предходния председател Георги Колев. Тя „печели“ конкурс за титуляр по-малко от година по-късно, но те масово се печелят от съдии, които вече са командировани във ВАС. Същата Ананиева е била докладчик и по делото за т. нар. „Вълксарай“. 

Защитената местност „Залив Корал” бе едва третата морска защитена територия у нас след резерват „Калиакра” (1941 г.) и защитена местност „Пясъчна банка Кокетрайс” (2001 г.). В границите на 1320 декара трябваше се опазват местообитания на редки представители на селдови и есетрови риби и трите вида китоподобни. В границата на защитената местност се забранява: навлизането на моторни и моторно – ветроходни плавателни средства, с изключение при бедствия, извънредни ситуации, за провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова през периода от 1 октомври до 1 март; интензивно и екстензивно отглеждане на аквакултури; използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал, депониране на драгажни маси, изхвърляне на отпадни води от плавателни съдове; изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове или атракциони върху и под повърхността на водата; изхвърляне на канализационни и/или отпадъчни води от сушата и заустване на канализации; изхвърляне/изпускане на нефтопродукти и други отпадъци.

Оспорващите „Кортекс Трейдинг“ АД и „Фантазия 5“ ООД обосновават правен интерес с извършвана туристическа дейност в региона на територия, граничеща със защитената местност, обуславяща непосредствено засягане от въведените забрани, с които ще се влоши качеството на предлаганите ваканционни услуги – „Фантазия 5” е наемател на плажа „Къмпинг юг”, а „Кортекс трейдинг” е собственик на хотел „Морско конче” в къмпинг „Юг”. И двете фирми са представлявани от адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ на адв. Валентина Бакалова. 

МОСВ е осъдено да заплати съдебни разходи на жалбоподателите в размер на почти 8 000 лева. 

 

Местността “Корал” беше включена в защитена зона още през лятото на 2021 г. от тогавашното служебно правителство заедно с плажовете Карадере, Пашадере и Иракли. Целта на тогавашното решение на Министерския съвет беше „осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране”, но срещу нея имаше остър отпор от страна на жителите на Царево и общината, които се притесняваха за риболова.

Съдът връща преписката на министъра, за да продължи с процедурата спрямо указанията – да включи в преписката като хартиени разпечатки научни данни, известни на цяла Европа (защитената местност е част от защитена зона за природните местообитания от Натура 2000, за която в множество национални и европейски бази данни  има публична информация), заповедта на комисията да бъде подписана от министър, не от директор на РИОСВ и проектозаповедта да бъде поместена на сайта на РИОСВ за срок от 30, а не 14 дни. 

 


Анкета

Мнения

Култура Мнения
Теодора Велева – TEDDY VL: Сцената на „Бургас и морето“ ще ми даде възможността да покажа това, което мога
  21.07.2024 16:39      

Теодора Велева, известна с артистичния си псевдоним TEDDY VL, е талантливо шестн