Вторник, 23 Юли 2024
    
Поморие

Стартира кампания за разделно събиране на отпадъци в 33 домакинства в Поморие

  13.06.2024 11:46  
Стартира кампания за разделно събиране на отпадъци в 33 домакинства в Поморие

 

В кампанията „Знам какво изхвърлям“ доброволно се включиха 33 домакинства от бл. 13 в кв. „Свобода“, гр. Поморие. В рамките на един месец генерираният отпадък ще бъде разделно събиран и сортиран по вид – хартия, пластмаса/метал, стъкло, хранителни/органични отпадъци и смесени отпадъци. Преди да бъде изхвърлен в определените за целта контейнери, експерти ще анализират и събират данни за правилното разделяне на отпадъците и тяхното количество. За целта на кампанията, домакинствата получиха необходимите количества цветни чували и специални кутии за биоразградимия и смесения отпадък.

Кампанията е част от проекта на Община Поморие „Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика“, чиято цел е въвеждане на система за заплащане на битови отпадъци на база количество изхвърлени отпадъци и провеждане на информационни  кампании сред гражданите и бизнеса. Събраните данни от домакинствата в бл.13 ще подпомогнат Общината за изготвянето на дизайна на новата система за събиране на битови отпадъци, която пилотно ще стартира от кв. „Свобода“. Тя включва внедряване на технологии за умно управление на сметосъбиране и сметоизвозване. Проектът ще ползва опита на община Парма, Италия, където прилагането на принципа „плащаш колкото изхвърляш“ е спомогнал за решаване на проблема с отпадъците и замърсяването.

„Убеден съм, че вие ще дадете добрия пример, от който се нуждаем и който ще насърчи жителите на Поморие да последват, с ясното разбиране на ползите от разделното събиране с цел намаляване на общия отпадък и съответните такси за депонирането му. Благодарности и поздравления за активността ви, защото без активното участие на всички,  този проект не може да постигне крайния си резултат.“, каза кметът Иван Алексиев по време на среща с живущите в бл.13.

„Когато започнем разделно и правилно да сортираме отпадъците у дома, ние по най-лесния път разбираме колко и какви отпадъци генерираме, каква част от отпадъците ни могат да се рециклират и начина си на потребление. Сами ще осъзнаем много от правилните стъпки за промяна на поведението ни като потребители, така че ефективно да участваме в прехода към екологосъобразно, а и за по-икономично потребление.“, поясни Георги Петков – ръководител на проекта.

Проектът за въвеждане на иновативна интегрирана система за управлението на битовите отпадъци в община Поморие се осъществява чрез съфинансиране от Програма LIFE на Европейския съюз, съвместно с четири партньора – три от България /„Теоремус“ ООД, Клуб „Икономика 2000“ и „Екобулпак България“ АД/ и един от Италия – екологичната организация Zero Waste Italy.

Срокът за изпълнение е 30.06.2026 г.


Анкета

Мнения

Култура Мнения
Теодора Велева – TEDDY VL: Сцената на „Бургас и морето“ ще ми даде възможността да покажа това, което мога
  21.07.2024 16:39      

Теодора Велева, известна с артистичния си псевдоним TEDDY VL, е талантливо шестн