Сряда, 17 Юли 2024
    
Бургас

Математическата, Немската и Търговската имат отличници от двете матури

  12.06.2024 12:47  
Математическата, Немската и Търговската имат отличници от двете матури

 

Факт. По-добри резултати от държавните зрелостни изпити

Дона МИТЕВА

Общо 14 ученици от област Бургас са с две отлични оценки на държавните зрелостни изпити.  6 от тях са  от НЕГ „Гьоте“, от ППМГ „Акад. Обрешков“  са  7 ученици и от Търговска гимназия – 1 ученик.

Най-добре представилото се в област Бургас училище  е НЕГ „Гьоте”- Бургас -  среден успех – 82,31 т., следва ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас - с минимална разлика от 0,01 т..

Средният успех от матурата по български език и литература за областта е 56,31 т., което в оценка е Добър 4,14. Сравнено с миналата година  резултатът е по-висок, когато средният успех бе Добър 3,77.

36 зрелостници са с по една оценка  пълен Отличен (6.00).

245 ученици са получили оценка Отличен – от 5,99 до 5.50. За сравнение – през миналата учебна година техният брой е бил 94,  а през учебна 2021/2022 – 149.

 Осем от 10- те училища с най-висок успех се намират в Бургас, а две са в Карнобат. Във всички тях се обучават ученици, постъпили в училището с приемен изпит след завършен VІІ клас. Това са 5 профилирани гимназии (с профил Чуждоезиков и Природоматематически), 1 професионална гимназия, 2 средни училища и 1 национално училище по изкуствата.

 Учениците в тези училища са с висока степен на мотивация за постигане на отлични резултати с цел постъпване в желаното висше учебно заведение. За успеха на учениците са допринесли допълнителните часове по предмета като профилиращ предмет или като избираем учебен час – ИУЧ, сочи анализът направен от Регионалното управление на образованието.

Нито едно училище от областта няма отличен успех. Въпреки това и  при десетте училища се наблюдава повишаване на средния успех, като най-голямо повишаване се наблюдава в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат (+ 15,18 т.).

Средният успех от втори задължителен държавен зрелостен изпит по математика за областта е Много добър 5,48. Резултатът е по-висок от миналогодишния, когато бе Добър 4,08.

 Средният брой точки от втори ДЗИ по математика за областта е 84,59 т., който с 26,18 т. по- висок от средния за миналата учебна година за областта - 55,41 т.

Средният брой точки от втори ДЗИ по математика за областта е по-висок от средния брой точки за страната 72,53 т..

„Сравнението на резултатите от втори задължителен ДЗИ по математика от последните 2 години показва повишаване на средния успех, което се дължи на повишения брой отлични оценки както и намаленият  брой на слабите и средните оценки“, сочи анализът.

„Много усилия бяха положени за споделяне на добри педагогически практики, за използване на нестандартни механизми за справяне със специфични предизвикателства в училищата. Едно е видно – посоката е вярна. Ще продължаваме да работим за подобряване на качеството в образованието“ – коментира резултатите  началникът на РУО Петя Петрова.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Проф. Маруся Любчева:  Струва ми се че заживяхме в режим на външно управление
  17.07.2024 12:15      

Маруся Иванова Любчева е български политик, родена на 20 юли 1949 г., в с. Митровци,