Сряда, 17 Юли 2024
    
Бургас

Зелена светлина за подмяна на водопровода в Димчево

  07.06.2024 14:48  
Зелена светлина за подмяна на  водопровода в Димчево

Областният експертен съвет по устройство на територията към областния управител прие единодушно изменението на парцеларния план на с. Димчево 

 

Днес на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, водено от областния управител проф. Мария Нейкова, се прие проект за изменение на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II”. Обектът е част от водоснабдителната система за бургаските села Маринка, Димчево и Твърдица и обхваща участък от разпределителна шахта до напорния водоем, осигуряващ водоснабдяването на с. Димчево. Изменението касае и засягането на землището на созополското село Зидарово, за да се избегне пресичането на трасето на водопровода с републиканската пътна мрежа и защитени територии.

С решение на Общински съвет-Бургас обектът е определен за обект с първостепенно значение.  С реализирането на проекта ще се реши 15-годишен проблем, заради който жителите на с. Димчево предприеха през 2020 г. ефективни протестни действия. Гневът на хората е насочен срещу липсата на редовно водоснабдяване и срещу лошото качество на водата. Бъдещият водопровод ще осигури необходимото количество питейна вода за битови нужди и ще позволи обособяването на нови терени в регулация. Водоснабдяването вече ще се осъществява не от старите източници, а чрез връзка с магистрален водопровод от система „Камчия“ чрез помпена станция „Победа“. Това от своя страна ще гарантира добро качество на питейната вода, отговарящо на необходимите изисквания.

            След влизане в сила на Заповедта за одобряване на областния управител на област Бургас на ПУП-ПП предстои в Областна администрация Бургас да се внесе от ВиК-Бургас инвестиционен проект. След издаването на разрешението за строеж от областен управител започват и дейностите по изграждането на водопровода за с. Димчево.

На срещата присъстваха експерти от Областна администрация Бургас, Община Бургас, Областно пътно управление, ВиК-Бургас, както и кметът на с. Димчево и представители на Инициативния комитет. Кметът на с. Димчево Елена Атанасова изрази личната си благодарност към проф. Мария Нейкова и от името на всички 400 души, живеещи в с. Димчево, за ангажираността и експедитивността на областния управител и екипа й.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Проф. Маруся Любчева:  Струва ми се че заживяхме в режим на външно управление
  17.07.2024 12:15      

Маруся Иванова Любчева е български политик, родена на 20 юли 1949 г., в с. Митровци,