Вторник, 18 Юни 2024
    
Созопол

Дългоочакван пътен ремонт в Созополско стартира с първа копка

  06.06.2024 16:41  
Дългоочакван пътен ремонт в Созополско стартира с първа копка

След дългогодишни усилия от страна на община Созопол днес беше направена първа копка на пътя от хижа „Странджа“ до село Росен. Отсечката е включена в основния ремонт на 21,4 км от път III-992 Росен - Ясна поляна.

От 2019г. до сега Община Созопол многократно се е обръщала за съдействие за ремонт на пътя до с. Росен, който попада в границите на общината, към МРРБ, АПИ, Областно пътно управление и Областна управа. Бяха написани много писма с молба  да се обърне внимание на проблема. Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев проведе  множество разговори през последните 4 години с министри от няколко правителства и ресорни началници. Лошото състояние на отсечката предизвика недоволство от местните жители и дори бяха организирани протести.  

Преди дни МРРБ издаде разрешение за строеж, а вчера / 5.06.2024г./ Община Созопол завери протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. 

Община Созопол благодари на всички ръководства на МРРБ и АПИ през последните години за усилията този проблем да бъде разрешен.

Участъкът, който ще се рехабилитира започва след пътния възел с второкласния път II-99 Бургас – Царево, преминава през селата Росен и Веселие и завършва след село Ясна поляна. Инвестицията е за над 30 млн. лв. и средствата са от републиканския бюджет.

Старт на ремонта дадоха областният управител Мария Некова, кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Царево Иван Гайков, кметовете на селата Росен, Равна гора и Ясна поляна, представители на изпълнителите. 

Третокласният път е дублиращо трасе на път ІІ-99 в участъка от Бургас до Приморско, като е с 5,5 км по-кратък. С ремонта на отсечката ще се намали интензивността на движение по пътя Бургас – Приморско – Царево и ще се повиши безопасността на пътуване. Отсечката е построена през 1932 г. През 1974 г. е реконструиран 2-километров участък. През 1978 г. са положени асфалтови пластове и от тогава повече от 45 години пътят не е основно ремонтиран.

При ремонта на Росен - Ясна поляна ще се изградят два нови моста, които ще са на мястото на съществуващите. Единият е над р. Росенска, а другият при 9-ти км между Росен и Веселие. И двете съоръжения са с компрометирани устои и фундаменти и това налага изграждането на нови. Ще се ремонтират и 5 кръстовища. От тях две са с пътища за мина Росен, едно е при общинския път за с. Атия, а още две са с общинските пътища за с. Равна гора и с. Равадиново.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 450 календарни дни. Първоначално строителните работи ще се изпълняват без спиране на трафика, като превозните средства ще преминават в платното, в което не се работи. На следващ етап при извършване на реконструкция в определени отсечки движението ще се пренасочва по обходни маршрути за осигуряване безопасността на шофьорите. В участъците в населените места при необходимост пътуващите ще се отбиват по съседни улици след съгласуване с местната администрация.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД „СТРАНДЖА 2022“, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД, избран след проведена открита процедура по ЗОП. Стойността на договора е 30 023 818,55 лв. с ДДС. Строителният надзорът е възложен на ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“, с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД. Техният договор е за 664 772,90 лв. с ДДС.