Сряда, 19 Юни 2024
    
Бургас

Европейският морски ден стартира в Бургас с дискусия „Морето на един прозорец - образование – наука“

  17.05.2024 10:51  
Европейският морски ден стартира в Бургас с дискусия  „Морето на един прозорец - образование – наука“

 

Установен като такъв през 2008 година от ЕК и с решение на ЕП,  Европейският ден на морето /20. Май/,  се отбелязва  във всички европейски страни с мащабна програма и винаги едно централно събитие, на което се срещат морските общности.

Черноморски институт организира ежегодно  цялостна програма за отбелязване на този ден, която се включва в рубриката „Европейски морски ден в моята страна“ на Дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия.

В Студентския център на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ се състоя публична дискусия, в която участваха ученици, студенти, учители, преподаватели, граждани, на която бяха поставени важни въпроси за бъдещето на Черно море, свързани предимно с морското образование и морската наука. Изтъкнати специалисти по проблемите на морето – проф. Хюсеин Торес от Истанбулския технологичен университет, проф. Севдалина Турманова от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, проф. Милен Балтов, ректор на Бургаски свободен университет и организаторите от Черноморски институт представиха проблеми –предизвикателства пред морската екосистема и провокираха участниците за мнения по редица от тях.

България е една от морските страни-членки на ЕС и това ни прави основен играч в интегрираната морска политика на Съюза, чест от която се явява и Европейския морски ден.

Нашите акценти към програмата за ЕМД са съобразени с европейските, но са насочени и към нашите  морски проблеми и идеи. Днес ще говорим за образованието и науката и морето. Някои казват, че с конференции и кръгли маси проблемите не се решават, но ние смятаме, че информационната наситеност е важна, за да не натрупа критична маса от мнения и особено от СТРАТЕГИЧЕСКИ НАМЕРЕНИЯ,  за да се случват системни и целенасочени действия.

Европейският морски ден е важна част от събитията,  с които ние открояваме не само привилегията да живеем до морето, но и нашата отговорност към него“, подчерта доц. Маруся Любчева, основател на Черноморски институт, при откриването на форума.

Дискусията поддържаха д-р Сабина Георгиева и Милен Димитров. Интересът на младите хора към събитието беше подчертан и с неоценимата помощ на представителите  на Английската езикова гимназия с превода от и на английски език. Финалът на дискусията включи разглеждането на лабораториите на Университета, оборудвани по проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“. Заключението на форума отваря нова страница в сътрудничествата, които ще се реализират в бъдещи – беше прието предложението на доц. Любчева  за инициатива „Бургас – община – синьо училище“ в отговор на един от приоритетите на Европейския морски ден’ 2024.

Много разговори, нови идеи и предложения за нови сътрудничества предизвика срещата.