Събота, 18 Май 2024
    
Бизнес Бургас

Зам.-министър на земеделието разяснява директните плащания в Бургас

  15.05.2024 15:51  
Зам.-министър на земеделието разяснява директните плащания в Бургас

 

Дона МИТЕВА

Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов откри информационната кампания по директни плащания в Бургас. Срещата със земеделски производители се провежда в заседателната зала на Областната администрация.

Присъстващите ще бъдат запознати с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания. Ще се представят компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното  отношение към животните.

Новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние също са предмет на срещата.