Понеделник, 24 Юни 2024
    
Бургас

Рокада в Порта: Янко Мелконян смени Диян Димов

  13.05.2024 17:19  
Рокада в Порта: Янко Мелконян смени Диян Димов

Дона МИТЕВА

Янко Мелконян смени Диян Димов в  бургаския порт, става ясно от отговор на наше запитване до транспортното министерство. В отговора се казва:

„След проведена конкурсна процедура по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, в Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД, с решение на министъра на транспорта и съобщенията от 9 май 2024 г., е назначен Янко Мелконян и е освободен Диян Димов. Мелконян заема поста член на Съвета на директорите (представител на държавата).

В момента се провежда конкурсна процедура за избор на един независим член в Съвета на директорите, която е на етап провеждане на интервюта с допуснатите кандидати.

По закон министърът на транспорта и съобщенията избира и назначава единствено членовете на Съвета на директорите. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Устава на „Пристанище Бургас“ ЕАД, Съветът на директорите избира и възлага с договор управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор“.

Припомянаме, че Диян Димов бе начело на държното пристанище  от юни 2010 година. За кратко бе сменен от Николай Тишев през 2013 година и отново върнат на поста през 2014 година до петък.

За новия директор има оскъдна информация в морските среди.