Понеделник, 24 Юни 2024
    
Бизнес Бургас

НАП: Срокът за деклариране на доходите изтича днес

  30.04.2024 10:16  
НАП: Срокът за деклариране на доходите изтича днес

 

Над 707 000 декларации вече са подадени, близо 85 %  по интернет

 

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2023 г., приключва в полунощ днес, 30 април, за ползващите електронни услуги, и в 17:30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция.

До този момента над 707 000 души от цялата страна са подали годишните си данъчни декларации пред НАП, като близо 85 % от тях са избрали да го направят през Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Над 17 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а повече от 87 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

43 908 жители на Бургас и региона  са обявили доходите си пред териториалната дирекция на приходната агенция в морския град. 6 233 от подоходните декларации са подадени на място в салона за обслужване на НАП в Бургас, други 1746 са избрали да изпратят декларациите си по пощата или чрез пощенски оператор. Най-голям – 35 929, е броят на деклариралите онлайн – 29 988 с ПИК на НАП и 5 941 с електронен подпис.

Приетите плащания от началото на кампанията чрез физическия ПОС терминал в салона за обслужване на НАП Бургас са за над 5 660 000 лева. Средното време на изчакване в салона за обслужване на приходното ведомство в морския град е сведено до 7 минути, а средното време за обслужване на клиент е било малко над 3 минути, уточняват от НАП Бургас.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2023 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например,  ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 01 юли 2024 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена по тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП