Сряда, 19 Юни 2024
    
Бургас

Приеха новите правила за електрическите тротинетки в Бургас

  23.04.2024 11:30  
Приеха новите правила за електрическите тротинетки в Бургас

Георги РУСИНОВ

 

Общински съвет – Бургас прие новите правила за електрическите тротинетки на територията на Община Бургас. Те бяха изготвени от членове на Транспортната комисия към местния парламент и влязоха в Наредбата за обществен ред и сигурност. Това е нов опит да се регулират модерните возила, които влизат в конфликти с пешеходци по централните улици на Бургас.

В зала всички политически сили изразиха подкрепата си за докладната и я определиха като необходима.

Предлага се максимално допустимата скорост за движението на тротинетките да е 20 км/ч по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е до 50 км/ч, както и по улици с изградена велосипедна инфраструктура и 13 км/ч по изградена велосипедна инфраструктура на територията на „Приморски парк“ в Бургас.

Създава се и нов чл.19. В ал.1 се посочва, че собствениците или операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС) на територията на община Бургас, ограничават софтуерно скоростта им за движение съобразно максимално допустимите скорости за движение посочени по-горе.

В ал.2 попада забраната за паркирането им в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, спирки на градския транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания на територията на община Бургас. Ще бъдат посочени определени за целта места от Община Бургас в паркове, градини и пешеходни пространства.

На собствениците и операторите, даващи под наем електрически тротинетки, се вменява да указват на потребителите в своите мобилни приложения допустимите за паркиране места, както и да използват софтуерна технология за предотвратяване на паркирането на индивидуални електрически превозни средства извън определените места за паркиране, на база на възможностите на достъпните GPS технологии.

Зоните за паркиране по тази алинея се одобряват от началника на отдел „Безопасност и организация на движението“ към Община Бургас, след съгласуването им с директора на ОП „Транспорт“ към Община Бургас и операторите, които предоставят под наем индивидуално електрическо превозно средство на територията на община Бургас.

Същите ще трябва д премахват неправилно паркираните ИЕПС не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни, след констатиране на нарушението и уведомяване на собственика, или респективно оператора на услугата в периода от 08:00 до 18:00 часа. За неправилно паркираните индивидуални електрически превозни средства между 18:01 часа и 08:00 часа премахването се извършва между 08:00 часа и 12:00 часа.

Възникнаха въпроси дали операторът, предоставящ електрически тротинетки под наем може да бъде санкциониран за това, но юристите в Общински съвет се обединиха, че няма законова пречка.

Друго интересно предложение е да се изисква задължително от клиентите потвърждаване на възрастта, като операторите въведат допълнително изискване потребителите да сканират или снимат документите си за самоличност.

Следващите промени касаят промяна в текста на отменения чл.34а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, свързан със санкциите и контрола. Общо взето физическите лица ще търпят глоби от 50 лева, докато за юридическите са малко по-солени и започват от 500 и стигат до 1000 лева. При повторни нарушения санкциите скачат до 2000 лева.