Събота, 18 Май 2024
    
Бизнес Бургас

Подготвя се нова програма за дуално обучение

  18.04.2024 17:18  
Подготвя се нова програма за дуално обучение

 

Дона МИТЕВА

Регионална консултация за подготовка на програма ДОМИНО 2 между представители на бизнеса в областта, общини, представители на постоянната комисия по заетост при областния съвет за развитие, училища и други заинтересовани лица се проведе в Бургас.

Министерството на образованието и науката (МОН) разработва програма ДОМИНО 2 за подкрепа на дуалното обучение към системата на професионалното образование в България, в контекста на втория принос на Конфедерация Швейцария, със срок на изпълнение 2024-2028 г.

На регионалната среща г-н Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската камара, запозна заинтересованите страни с потенциала и приоритетите на програмата.