Сряда, 19 Юни 2024
    
Общество

МОСВ предупреждава за опасно повишение на нивата на някои реки

  17.04.2024 09:02  
МОСВ предупреждава за опасно повишение на нивата на някои реки

В резултат на очакваните валежи през днешния ден ще има по-значителни повишения във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, в горните части на водосбора на р. Тунджа, рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица, водосбора на р. Арда, в долните части от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница и във водосборите на реките Места и Доспат. Това предупредиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


На 18 април речните нива ще се понижават във водосборите западно от р. Янтра и в по-голяма част от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн, като в резултат на валежи речните нива ще се повишават в останалата част от Дунавски басейн, Черноморски басейн, родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда.

В резултат на оттичане се очаква да има повишения в долните течения на основните реки от Западнобеломорски басейн.