Събота, 18 Май 2024
    
Бургас

Ученици от елитно сливенско училище впечатлени от Бургаския държавен университет

  16.04.2024 14:51  
Ученици от елитно сливенско училище впечатлени от Бургаския държавен университет

 

Проф. Севдалина Турманова, зам. ректор по учебната дейност към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, посрещна над 50 ученика от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ - Сливен. Посещението е резултат от подписано Споразумение за партньорство между двете образователни институции. Жадните за знания ученици са от паралелки с усилено изучаване на химия и биология. Някои от тях  споделиха мечтата си да изучават медицина в Бургас.

Проф. Турманова ги поздрави от името на Ректора на Университета, проф. Бозов. Първата спирка на учениците бе във Факултета по технически науки. Проф. Турманова им представи водещите преподаватели и ръководители на основни звена:  декана на Факултета по технически науки, доц. Янчо Христов, доц. Димитрина Кирякова, ръководител на Катедра „Технологии, материали и материалознание“, доц. Адриана Георгиева, ръководител на Катедрата „Химични технологии“ от същия факултет. Младите хора имаха възможност да се разходят из най-новите лаборатории на ФТН, тези от Центъра за син растеж- по аквакултури и биотехнологии, и лабораторията за определяне на микропластмаса в различни среди. Те се запознаха и с текущия учебено-практически процес, който се води в Университета. Доц. Адриана Георгиева,  ръководител Катедра „Химични технологии“ показа на учениците богатата университетска колекция от  минерали, кристали и скални образци и успя да ги убеди, че химичното инженерство е една от най-атрактивните специалности, още повече, че сред завършилите тази специалност няма безработни студенти, което насърчи учащите се да мислят в тази насока.

Представена бе и общността на студентите: Веселина Кисьова, възпитаник на ПМГ Сливен и студентка третокурсничка в специалност „Медицина“ в Медицински факултет, сподели с младежите част от наученото и се включи с тях в  предварително начертания маршрут. Проф. Петя Цветкова и доц. Йордан Георгиев – един от най-младите носители на наградата „Питагор“ в България, от Медицински факултет бяха подготвили кратки презентации за младите гости на висшето учебно заведение.

Всички заедно продължиха обиколката си в залата по микроскопска анатомия, където доц. Веселина Мерхар и д-р Руска Ненкова показаха на младите хора отличните условия за обучение на студенти и висококачествените микроскопи, с които разполага лабораторията. Огромен интерес у тях предизвика залата по анатомия, последвана от дисекционната зала, където проф. Минков, патоанатом, им разказа за сложните научни изследвания.

След Медицинския факултет учениците се отправиха към Центъра по върхови постижения. Там ги посрещна проф. Сотир Сотиров, преподавател по системи с изкуствен интелект в Университета. Той, заедно с доц. Веселина Бурева, ръководител Катедра „Компютърни системи и технологии“, им демонстрираха уменията на впечатляващите роботи Крузер и Нао. Учениците видяха и последния робот, по който работят, освен преподаватели, и студенти. Интересен факт е, че новият робот ще служи за обслужване на лежащоболни хора, като им разнася медикаменти. Младежите видяха и модерно оборудваната зала на Центъра, която изцяло отговаря на потребностите за обучение на студентите.

За учениците – любители на химията, беше предвидена обиколка и на Факултета по природни науки. Доц. Никола Тодоров,  ръководител  Катедра  „Екология и опазване на околната среда“ грабна вниманието на своята млада аудитория,  като им показа специална сонда, който се пуска във водни басейни, за да определи солеността, температурата и други важни параметри.

Учениците се запознаха и с Централната научноизследователска лаборатория, която обединява общо четири лаборатории с апаратурно оформление. Там ръководителят й, доц. д-р Леня Гонсалвеш, и доц. д-р Веляна Георгиева показаха апаратура, която служи за научно-изследователската работа на Университета по неговите най-утвърдени научни направления.

Само за половин ден младите гости на Университета видяха и чуха много интригуваща и важна информация, която ще им бъде достатъчна, за да направят своя информиран избор за бъдещето си като студенти.