Събота, 18 Май 2024
    
Бургас Общество

Лелички в забавачките се юрнаха на курсове, за по-високи заплати

  13.04.2024 12:36  
Лелички в забавачките се юрнаха на курсове, за  по-високи заплати

 

 

Финанси. Курсовете струват от 200 – 300 до 1200 – 1400 лв

Дона МИТЕВА

По силата на промени в законодателните норми и анексите към Колективните трудови договори леличките (помощник-възпитателите) в детските градини се юрнаха да карат курсове. Причината е, че те трябва да заменят досегашните си удостоверения за правоспособност със свидетелства, ако искат да получат увеличение на заплатата.

„Курсове се организират както от нас, синдикатите, така и от други лицензирани организации. Те не са задължителни, всеки, който е в системата, си преценява дали желае да получи Свидетелство за валидиране на професионална квалификация и съответно увеличение на заплатата, или не. Коефициентът от 1.1 след придобиване на свидетелството ще стане 1.32“, коментира Константин Янков, регионален лидер на СБУ и допълва, че от Просветното министерство вече са осигурени средствата за това увеличение на заплатите на леличките.

Цената на самите курсове тръгва от 200 – 300 лева и стига до над 1200 – 1400 лева. Като по негови думи има значение дали един курсист вече работи като помощник-възпитател, или не. Ако от друга професия има желание лицето да се преквалифицира – тогава и цената е по-висока.

Благодарение на новите технологии част от курсовете могат и да не са присъствени, а онлайн, което е предимство, но пък и се заплаща. Времетраенето на курсовете, които се предлагат, също е различно.

Важното и обединяващото е това, че всеки курс завършва с полагане на изпити по теория и практика.

Директори на детски градини коментират, че има и такива, които са в системата и не приемат позитивно това да карат курсове, отчитайки, че това е излишно даване на пари. Но повечето от помощник-възпитателите, а и самите директори на детски заведения, са на мнение, че е необходимо, защото професията е много отговорна и знанията трябва да се опресняват, съответно и валидират.

Любопитен факт е това, че преди години, когато съществуваха т.нар. УПК  /Учебно-професионален комплекс/ имаше опция да се учи за помощник възпитател, сега такава няма.

Справка в Община Бургас сочи, че в момента като лелички работят 333 жени. Глад за желаещи да упражняват тази професия няма.

„Недостиг на желаещи за помощник възпитатели няма, напротив винаги кандидатите за едно място на помощник - възпитател са повече от един“, коментира Веселина Таралова, директор на дирекция „Образование и демографски въпроси” в Община Бургас.

По данни на Константин Янков в страната над 10 хиляди са помощник-възпитателите, от тях вече повече от 500 са се сдобили със свидетелство, което удостоверява техните компетентности.

Помощник-възпитателят обслужва деца в ранна и предучилищна възраст, оказва помощ при провеждане на възпитателно-образователни дейности и подпомага процеса на подготовката за училище. Той ръководи игровите и образователни дейности с децата, грижи се за хигиената, организира дневния режим на децата, храненията и свободното им време.