Събота, 18 Май 2024
    
Сунгурларе

Търсят кой да ремонтира път в Сунгурларско за по над милион лева на километър

  06.04.2024 11:08  
Търсят кой да ремонтира път в Сунгурларско за по над милион лева на километър

Георги РУСИНОВ

 

Община Сунгурларе търси кой да ремонтира участък от третокласната пътна мрежа за по над 1 милион лева на километър. Администрацията на кмета инж. Димитър Гавазов е обявила обществена поръчка на стойност 5 789 129.06 лева, без ДДС за рехабилитация и реконструкция на 4.602 километра от пътя Веселиново – Лозарево – Подвис – Есен, показа репортерска проверка на „Черноморски фар“.

Това прави по 1 257 959 лева, без ДДС, за ремонт на километър. Началото на участъка, който трябва да се ремонтира, започва на отстояние 125 метра от кръстовището на пътя Веселиново – Лозарево. Краят е вече ремонтираният път от село Подвис към село Есен при километър 4+602.16.

От обществената поръчка става ясно, че предвидените дейности са свързани с одобрен инвестиционен проект. Това включва разваляне на съществуващата асфалтова настилка, полагане на основа и полагане на асфалтобетонови пластове, почистване и възстановяване на банкети и пътни откоси, ремонт и почистване на отводнителни съоръжения и други.

Посочва се, че участъкът е в лошо експлоатационно състояние и това налага строителните дейности.

„Асфалтовата настилка в населеното място се намира в незадоволително състояние с множество пукнатини, обрушвания, дупки, пропадания, мрежовидни пукнатини и нарушена водоплътност на покритието. При извършения оглед се забелязват и места, при които асфалтовото покритие напълно липсва. Асфалтовата настилка в по-голямата си част от двете страни е ограничена с бетонови бордюри, които се намират в лошо състояние — обрушени ръбове, пропадания и избила тревна растителност“, пише в документацията по поръчката.

Тротоарите от двете страни на пътя са изпълнени в по-голямата си част без трайно покритие и със силно избила тревна растителност