Неделя, 19 Май 2024
    
Бизнес Бургас

Форум за превенция на трудовия травматизъм се проведе в Бургас

  28.03.2024 16:56  
Форум за превенция на трудовия травматизъм се проведе в Бургас

Дона МИТЕВА

Трудовите злополуки в страната за миналата година са 440, като  65 от тях са завършили с летален изход. Тези данни сподел в Бургас и инж. Екатерина Асенова,  изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) при откриването на регионалната конференция „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“. Отрасъл „Строителство“ е с  най-тежък трудов травматизъм, подчерта тя. Само този месец има 5 смъртни случая.

„Факт е, че се увеличава процента на трудовия травматизъм, което ясно показва, че не се спазват правилата за здраве. Голяма част от работниците смятат, че това е административна тежест, забавя работния процес и възпрепятства работата им. Мнозина не си дават сметка, че този компромис, който те правят да не се спазват правилата, може да коства живота им“, категорична е още инж. Асенова.

Съществуват и сериозни финансови санкции за работодателите при нарушаване на правилата за безопасност, които се определят от Кодекса на труда и започват от 1500 до 15 000 лева.

Стряскащ е   фактът, който инж. Асенова сподели: „По данни на НСИ окол 2 млн. и 300 хил. са работните места в България, а контролът се осъществява едва от 450 инспектора.“

„Трябва да се изгради култура на нетърпимост към нарушенията на правилата. Работодателите да мотивират работниците да не се страхуват, а да съобщават за пропуските в безопасността на работната среда, защото понякога те застрашават човешкия живот. Да се създаде нетърпимост към нарушаващите правилата и работниците сами да правят забележки“, заяви още тя.

Зам.- министъра на труда и социалната политика Гинка Машова, която също присъства на  форума в Бургас запозна присъстващите с това какви програми работят за намаляване травматизма на работното място, акцентирайки върху профилактиката на заболяванията, свързани с определени работни места.

Основните причини за травматизъм, които бяха изтъкнати са: падане от височина, притискане или премазване, удар от падащи предмети, поразяване от електричество и притискане от земни маси.

Не бе подминат и фактът, че част от злополуките не се водят трудов травматизъм, защото работещите са без трудов договор.

Като най-нелеп случай в своята практика инж. Асенова посочи   събарянето на хотел „Вероника“ в „Константин и Елена“,  тогава един работник е загинал, а трима са затрупани. Тогава не се били спазени правилата за безопасност, а инж. Асенова, която е строителен инженер е участвала в проверката  по случая.

На форума присъстваха работодатели, синдикати представители на регионалния клон на инспекцията по труда и др.