Неделя, 19 Май 2024
    
Бизнес Бургас

Социалноотговорни работодатели се събраха в Бургас

  27.03.2024 16:19  
Социалноотговорни работодатели се събраха в Бургас

 

Бургас бе домакин на „Регионална среща на социалноотговорните работодатели - устойчиво развитие и отговорен бизнес“. Събитието се проведе в Индустриален и логистичен парк.

Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за развитие на условията в България за реализиране на социална отговорност, развитие на успешни практики, осигуряване на съвременни модели на приобщаваща заетост и по-добър живот за хората с увреждания.

„Благодаря ви, че избрахте Бургас за провеждане на тази важна за социалната сфера среща. Община Бургас от години работи, за да гарантира и осигурява достъпни и подкрепящи услуги, достъпна жилищна среда, условия за социално включване, за пълноценен и достоен живот“, заяви Мая Казанджиева – директор дирекция „Здравеопазване, социални политики и младежки политики“ в Община Бургас.

„Тази среща е опит да подкрепим работодателите, независимо от сферата в която се развиват, да търсим форми и средства на подкрепа за тяхното поемане на повече социална ангажираност и осигуряване на работа за хора с увреждания. Смисълът е намаляване на задължителните изисквания към работодателите, осигуряване на финансова помощ за работодателите, осигуряващи заетост на тези хора, за да се чувстват равни, да могат да работят и живеят достойно“, сподели Ивелин Георгиев – председател на Национален асоциация на социалноотговорните работодатели.

В срещата участваха още Мария Дичева – координатор на Регионален център за развитие на социална икономика – Бургас към Министерството на труда и социалната политика, Георги Георгиев – председател на Национален алианс за социална отговорност, Ана Янчева – управител на Областен информационен център – Бургас, представители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

По време на срещата стана ясно, че равнището на заетост на хората с увреждания в България е около 10 %, а в Европа е към 57 %, което означава, че от около 700 хиляди хора с увреждания в трудоспособна възраст, работят едва 70 хиляди души. Това налага мерки за подкрепа и насърчаване на работодателите, промяна в нормативната база и нов модел за приобщаваща заетост, за да може трудовият пазар да осигури заетост на тези хора с дългосрочен и устойчив характер.

Сред дискутираните теми са корпоративната социална отговорност и ползите за бизнеса и обществото, партньорството между институциите, работодателите, хората с увреждания, техните възможности и потребности.

Панелисти и гости в срещата още бяха представители на Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес, Община Бургас, Национална асоциация на социално отговорните работодатели, работодатели, експерти и представители на организации и заинтересовани страни.