Събота, 15 Юни 2024
    
Бизнес Бургас

Представиха в Бургас арбитражът в полза на бизнеса

  20.03.2024 16:36  
Представиха в Бургас арбитражът в полза на бизнеса

Дона МИТЕВА

Среща-дискусия „Арбитражът в полза на българския бизнес“ организира Търговско индустриална камара – Бургас.  На нея бяха представени  възможностите за доброволно извънсъдебно решаване на имуществени спорове.

Срещата бе с практическа насоченост към собственици, ръководители, юрисконсулти, мениджърски екипи и специалисти по въпросите за извънсъдебно решаване на спорове и неговите предимства пред държавния съд.

Проф. Таня Йосифова - председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара запозна присъстващите с  предимствата: „Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален. Производството е едноинстанционно. Подлежи  на съдебен контрол от Върховния касационен съд. Страните избират арбитрите и процедурата. И не на последно място арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина“, подчерта тя. Предлагат се и медиаторски услуги.

Извън компетентността на АС към БСК са споровете за вещни права или владения върху недвижими имоти, за издръжка, трудови спорове, такива, по които едната страна е потребител.

Проф. Йосифова представи  примерен казус, който касае оптимизация на сайтове. Възложител е отказал да заплати на наетия за целта близо 10 хиляди лева, твърдейки, че няма как да съществува такъв договор. Решението е в полза на изпълнителя на услугата.

Алтернативата на държавното производство в лицето на АС към БСК може да се похвали с това, че до  момента нямат отменено нито едно решение. В близко бъдеще се очаква да  се създаде и онлайн производство и то да е първото такова в страната.

Пред участниците в срещата говориха още адвокатите Християн Митев и  Албена Пенова. И двамата изтъкнаха предимствата на медиацията и арбитража, както и подчертаха, че при тях работят утвърдени имена, хора, които са доказали  своя интегритет.