Четвъртък, 23 Май 2024
    
Бургас Общество

Провежда се обучение на 80 учители за промените в климата чрез иновативна методика

  22.02.2024 17:31  
Провежда се обучение на 80 учители за промените в климата чрез иновативна методика

Общо 80 учители от Бургас участват в иновативно обучение по международна програма, което ще ги подготви да водят самостоятелно работилници за промените в климата сред учениците си. Обучението се провежда в Конгресния център с подкрепата на Община Бургас.

В основата на тази работилница е иновативният инструмент, наречен „Климатична фреска“, който използва игрови карти, за да проследи причинно-следствените връзки между човешката дейност и промените в климата. Този метод не само прави темата за изменението на климата по-достъпна и интересна за учениците, но и ги провокира да анализират и разбират важността на този проблем за света.

„Климатичната фреска“ е създадена във Франция през 2015 година, а от 2018 година се разпространява в целия свят. Само през последните няколко години достига над 1 500 000 души от близо 60 държави.

Обучението представлява възможност за учителите от Бургас да се присъединят към това глобално движение за образование и повишаване на осведомеността за климатичните предизвикателства.

В следващия етап от инициативата, част от учителите ще бъдат обучени да водят работилницата „Климатична фреска“ сред учениците си. Това ще допринесе за разпространението на знанията и ангажимента към опазването на околната среда сред младите хора.

Една от причините за ангажирането на училищата с темата за изменението на климата са изискванията на Европейския съюз за активно включване на климатично образование в учебните програми. Освен това, разбирането на климатичните предизвикателства е ключово за подготовката на следващите поколения за устойчиво развитие и опазване на планетата.

Бургас ще бъде една от първите общини, в които ще се постави начало на широкомащабно климатично образование, което отбелязва ангажимента на града в борбата с изменението на климата и неговото образователно въздействие.

Организаторите на обучението от Wind of Change се надяват, че учителите от Бургас ще станат част от този глобален процес и ще играят важна роля в обучението и вдъхновяването на следващите поколения за по-съзнателно и отговорно отношение към околната среда.


Анкета

Мнения

Мнения
Пеевски: Майчиният език е мостът на културното многообразие
  21.02.2024 20:56      

Председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски направи специално обръщение по повод Международния