Петък, 24 Май 2024
    
Созопол

Общински съвет - Созопол също се обяви против ветрогенераторите в морето

  22.02.2024 10:52  
Общински съвет - Созопол също се обяви против ветрогенераторите в морето

Общинските съветници в Созопол се обявиха против законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства

Съгласно чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя политиките за изграждане и развитие на общината, свързани с устройството, развитието на нейната територия и на населените места в нея и затова в качеството си на общински съветници изразяваме безпокойство и несъгласие с така приетия на първо четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП), като считаме че същият следва да бъде съществено изменен или оттеглен, се казва в Декларация, подписана от 15 общински съветници.

В деловодството на Общински съвет – Созопол постъпиха становища от местни браншови организации в отраслите рибарство и туризъм, които са силно обезпокоени от съдържанието на законопроекта и от начина по който същият е приет на първо четене от Народното събрание – при липса на обществено обсъждане и реален диалог със заинтересованите страни. В тях се настоява, в случай че настоящият законопроект не бъде оттеглен,  да бъде разписан ясен текст, съгласно който риболовните и туристически зони да се изключат при определяне на зоните за строеж на вятърни електроцентрали в морските пространства на Република България.

Общински съвет – Созопол се солидаризира със становищата на местните организации, като счита, че приемането на Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) ще нанесе съществени щети на риболовния отрасъл, туризма по българското Черноморие и биоразнообразието в акваторията на Черно море.

Считаме, че осъществяване на дейности по изграждане и експлоатиране на вятърни електроцентрали в морските пространства, съгласно разписания ред по законопроекта ще доведе до спад на туристите и ще допринесе за отрицателно влияние върху развитието на общината, като туристическа дестинация и привличане на по-голям брой туристи. Макар да съществуват подобни практики в редица страни, в преобладаващата си част такива съоръжения са изградени и дейностите се осъществяват в морски пространства и води, които не граничат с плажни ивици, използвани за туристическа дейност, се казва още в Декларацията. 

Декларацията вече е изпратена до 49-тото Народно събрание на Република България, председателя на комисията по енергетика към народното събрание, председателя на комисията по околна среда и водите към народното събрание, председателя на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към народното събрание, председателя на комисията по транспорт и съобщения към народното събрание и до председателя на комисията по бюджет и финанси към народното събрание.


Анкета

Мнения

Мнения
Пеевски: Майчиният език е мостът на културното многообразие
  21.02.2024 20:56      

Председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски направи специално обръщение по повод Международния