Събота, 18 Май 2024
    
Бургас Мнения

Тодор Стамболиев, обществен посредник: Истинският дебат за обхвата на платената зона за паркиране тепърва предстои

  17.02.2024 15:54  
Тодор Стамболиев, обществен посредник:  Истинският дебат за обхвата на платената зона за паркиране тепърва предстои

 

Тодор Стамболиев има висше юридическо образование от Висш институт за подготовка на офицери и научна дейност към МВР – София и журналистика – семестриално, от Факултет за обществени професии към СУ „Кл.Охридски“.

Бил е оперативен работник по криминална линия към Второ полицейско управление на МВР – Бургас, и адвокат към Бургаска адвокатска колегия.

Има един мандат като общински съветник.

 

Интервю на Дона Митева

 

– Г-н Стамболиев, в началото на всяка година Вие отчитате дейността си от изминалата. За 7 поредна година,отчета Ви бе приет с пълно единодушие в ОбС, на последната сесия, която бе на 14.февруари. Та, повече или по-малко граждани потърсиха съдействие от Вас през 2023 година, съотносимо с предходните?

– Изминалата 2023 година, бележи известно увеличение в броя на жалбите, сравнено с предходната 2022 год. През 2022 година 419 граждани потърсиха съдействие за решение на своите проблеми, а през изминалата 2023 към мен се обърнаха 507 човека. Тази цифра е условна, защото в 80% от случаите същите хора посещават кабинета ми отново, а често това се случва и повече от два пъти.

– От какво се жалват най-много бургазлии?

– От собствения анализ, който имам, мога да направя извода, че увеличението се дължи на повечето сигнали, подавани в областите „Екология“, „Обществен ред и сигурност“, „Общинска собственост и общински имоти“ и „Транспорт“.

Редица пътни участъци и улици, особено в централна градска част, претърпяха основен ремонт. Сменена бе и завършена пътната настилка на част от ул. „В. Левски“, ул. „Шейново“, „Фердинандова“, бул. „М. Луиза“ и др. Самите строителни работи продължиха дълго и разбираемо не бяха малко сигналите за невъзможност за ползване на подстъпите към имотите от лица, живеещи на тези улици, или в близост до тях.

Друга част са оплакванията, свързани със сигнали за незаконно образувани сметища, за лошо състояние на асфалтова настилка, непроходимост на тротоарите. Най-болезнени за мен в тази област са жалбите на наши съграждани, закупили имоти във, или в непосредствена близост до новостроящи се кооперации, до които няма достъпна среда, ходят в кал и прах, лишени от нормално улично осветление.

– Моля, коментирайте резултатите, свързани с шума от мотори и автомобили – въпрос, който вие направихте публичен, изразявайки недоволството на голяма група от граждани.

– Да, новост бяха множеството сигнали за шум от мотоциклетисти, подавани от наши съграждани, живущи в близост до основни пътни артерии с добра пътна настилка и без прекъсвания на пътното платно. Такива са пътните участъци по булевард „Стефан Стамболов“ до новоизградената зала „Арена“ в комплекс „Изгрев“, както и в участъка от сградата на новата поща до светофарната уредба на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, булевард „Демокрация“ в комплекс „Лазур“, улица „Цар Симеон I“, булевард „Проф. Яким Якимов“, улица „Транспортна“ и др. Изпратих официално писмо до директора на ОД на МВР и до началник сектор „Пътна полиция“ – Бургас с молба да бъдат засилени проверките над техническото състояние на МПС от този вид.

Съгласно нормата на чл.171 от Закона за движение по пътищата, органите на МВР имат право да прилагат принудителна административна мярка, каквато е временно спиране от движение на пътно превозно средство, когато шумът, възпроизвеждан от него, е над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение, както и когато моторното превозно средство е със снети шумозаглушители – до отстраняване на неизправността.

В средата на ноември 2023 год., получих отговор от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, в който се упоменаваше, че: „За периода 01.09.2023 год. до 15.11.2023 год. за установени на територията на област Бургас технически неизправни МПС с липсващи шумозаглушители на изпускателната уредба са издадени и връчени 228 акта за установяване на административни нарушения и същия брой заповеди за временно спиране от движение. За същия период на 2022 година, са били съставени 78 броя АУАН за посочената техническа неизправност“.

Виждате каква е разликата – 78 през 2022 и 228 през 2023 година. Може би тук е мястото чрез вас, медиите, да благодаря на служителите на МВР за проявената активност и да изразя надеждата си за по-спокойно лято на 2024 година.

– Има ли нови сектори, които са във Вашия фокус?

– Не, общо 21 са областите, по които продължавам да работя. Те дублират изцяло всички направления на дейност на общинска администрация, в допълнение с дейността на монополистите и регулаторите, жалбите в област „етажна собственост“ и в област „съдебна власт“, по-скоро ЧСИ.

– Имате ли жалби, свързани със синя зона и намаляване броя на паркоместата след ремонт на улици в ЦГЧ?

– Увеличаването на обхвата на синя или зелена платена зона, изключително натоварва имотите в непосредствена близост до тях, защото всички започват да паркират там. Първоначалната идея платените зони да обхващат само централна градска част, според мен, вече беше компрометирана и това често се случваше под натиска на самите граждани. Голяма част от комплексите „Възраждане“, „Братя Миладинови“ и „Лазур“ вече са в обхвата на платеното паркиране. Това разширение затруднява все повече лицата, които работят в централна градска част, в големи общодостъпни сгради като Бургаския свободен университет, банки, училища и др. обществени и административни сгради, които нямат собствен паркинг, или местата за паркиране в близост са ограничени. Във връзка с новообособените платени зони има различни казуси. Един от тях е например когато лицето има постоянна регистрация по имот, попадащ в платена зона, но живее с временна регистрация в имот, който след поредното увеличаване на зоната попада в нея. Несправедливо е да  караме лицето да си сменя личната карта, а това се случва, защото по Наредба, годишният електронен стикер се издава само по постоянен адрес. Мисля, че след като едно лице е собственик на два имота, попадащи в зона за платено паркиране, един по настоящ и друг по постоянен адрес, би следвало да има право на избор за кой имот да ползва годишен електронен стикер за паркиране. Знаем, че той е валиден само за получената зона, така че няма как да има предпоставки за злоупотреба, а гражданите с подобен казус няма да е необходимо да сменят документите си за самоличност. Според мен, истинският дебат по това, какъв да е обхватът на платената зона, тепърва предстои.

– Етажната собственост, неуредени съседски взаимоотношения, обект ли са на жалби?

- Да, това е една от областите, които всяка година са в първата петица по брой жалби. Тук попадат всички оплаквания срещу определено лице за присвояване на имот, включен в общите части на сградата, поставяне на антена от мобилен оператор без съгласие на собствениците, ограничаване на достъпа до централни водопроводи, спор по размера определен като такса за ползване на асансьор, спор за заплащане на неотложен ремонт, причинени вреди от имот на съседа, течове, влага, мухъл вследствие на нерегламентиран или некачествен ремонт в имот на съседа, кражба на ел. енергия, оплаквания за шум, за неосигурен достъп до имота за проверка във връзка с претърпени щети на съседен имот, за липса на възможност за ползване на общите части, несъобразяване с решение на Общото събрание на етажната собственост и т.н. Добре е, че през годината Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) претърпя известна промяна и да се надяваме, че тя е за добро. Процедурата за свикване на общо събрание на етажните собственици и за вземане на решение бе променена и това във всички случаи ще доведе до улеснение в този процес.

– Моля, дайте пример за най-куриозната жалба през изминалата година?

– Има много житейски случаи, не бих ги определил като куриозни. Всъщност сещам се за жена, която дойде с оплаквания за това, че частен съдебен изпълнител (ЧСИ), е наложил „запор върху сметка“, заради неплатени суми от починалите ѝ родители към някое от дружествата монополисти. За да избегне плащането на сумата, понеже ѝ се сторила голяма, някой я беше посъветвал да направи „отказ от наследство“ и тя понеже е сама наследник, го направила. Заради дължима сума от около 2000 лв. беше загубила собствеността си върху двуетажна къща в близост до балканско село. Много неприятна житейска ситуация. На всичкото отгоре, след направения „отказ“, ЧСИ привлича нейните първи братовчеди като длъжници по делото и когато научава това, заради неудобното положение, в което ги е поставила, тя започва да плаща дълга им. Тъжна история…

 


Анкета

Мнения

Мнения
Днес става модерно да си не просто на няколко брака, а да си в поредния, но не и последен
  15.02.2024 14:58      

Д-р Катя Пенева е семеен консултант с над 10 г опит. Завършила е БАН, а от 2021 г е п