Сряда, 01 Май 2024
    
Царево

Община Царево не подкрепя предложенията в законопроект, касаещ зоната около плаж Корал

  31.01.2024 17:23  
Община Царево не подкрепя предложенията в законопроект, касаещ зоната около плаж Корал

Община Царево не подкрепя внесените предложения за промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, с които се засягат огромен брой частни имоти, включително и такива, които към момента са урегулирани.
Законопроектът не е придружен от адекватна оценка на въздействието, а предвиденият механизъм за обезщетения е неясен и неефективен.
При наличието на плаж за природосъобразен туризъм Корал и редица защитени територии около него, община Царево подкрепя идеята те да бъдат опазени от вредна намеса и строителство, но предвидената зона в случая е с твърде голям обхват. Тя засяга и прилежащи части от с. Лозенец и урбанизирани вече територии. Затова считаме, че същата трябва да бъде редуцирана.
Сезирани са народни представители от различни парламентарни групи, за да бъде защитен общественият интерес на местните хора и другите собственици на имоти.
Призоваваме за ускорено приемане на Общ устройствен план на община Царево и план за управление на Природен парк „Странджа“, както и за промяна в едностранния подход при непрекъснатото въвеждане на рестрикции и забрани по отношение на частни имоти.
Община Царево ще подкрепи: всяка инициатива за ограничаване на презастрояването по крайбрежието, например чрез алтернативи като къмпингуването; всяка инициатива за опазване на природата и приемане на нови защитени територии, но при ясни граници на Природен парк „Странджа“, при следване на принципите за публичност и прозрачност и най-вече при справедливо обезщетение на собствениците на имоти; балансиран подход при проектиране и приемане на Общ устройствен план.
 


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Димитър Николов: Това е най-амбициозната и най-трудноизпълнимата управленска програма
  30.01.2024 10:30      

Георги РУСИНОВ   Това е най-амбициозната и най-трудноизпълнимата управленска