Петък, 19 Апр 2024
    
Мнения Общество

Кметът на Бургас изпрати писмо до министъра на здравеопазването за стартиране на процедурата за разкриване на Районен център по трансфузионна хематология

  25.01.2024 08:29  
Кметът на Бургас изпрати писмо до министъра на здравеопазването за стартиране на процедурата за разкриване на Районен център по трансфузионна хематология

Кметът на Бургас Димитър Николов изпрати писмо до Министерството на здравеопазването, в което изразява готовност за стартиране на процедурата за разкриване на Районен център по трансфузионна хематология в Бургас.

Според Закона за лечебните заведения, нови районни Центрове по трансфузионна медицина се разкриват от държавата по предложение на министъра на здравеопазването. С писмото Община Бургас, РЗИ Бургас и УМБАЛ Бургас изразяват ясна готовност за предприемане на необходимите действия, съобразно указанията на министъра на здравеопазването.

В изпълнение на постигнатите договорености и проведените до момента разговори с Министерството на здравеопазването се предоставя информация за съществуващото в структурата на УМБАЛ Бургас Отделение по трансфузионна медицина, както и за създадените условия за разкриване на Районен център на територията на Бургас.

ОТХ Бургас в момента е част от УМБАЛ Бургас АД и се помещава в сграда - собственост на болницата. Тя е в недобро състояние и се нуждае от основен ремонт с цел създаване на условия, отговарящи на медицинския стандарт по трансфузионна хематология и на модерната медицина. Със средства на Община Бургас е разработен технически инвестиционен проект за основен ремонт на отделна сграда, също собственост на УМБАЛ Бургас, в която да бъде базиран бъдещият Кръвен център, за да се отговори на изискванията на медицинския стандарт и Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология.

В писмото се посочва още, че съществуващото отделение и неговият екип, както и разработеният инвестиционен проект са добра основа, на която да бъде изграден районен Център по трансфузионна хематология в Бургас.

Създаването на нов Районен център по трансфузионна хематология е от изключителна важност не само за общините от област Бургас, а и за всички общини от региона. През последните години в Бургас бяха разкрити много нови частни лечебни заведения, което доведе до сериозно увеличаване дела на хирургичните и реанимационни легла. През 2026 г. трябва да започне работа и изграждащата се в момента общинска Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“.

Новият кръвен Център ще отговори в максимална степен на завишените изисквания от кръв и кръвни съставки на всички тези лечебни заведения в Бургас и региона, разположени в голямата си част по бреговата ивица на Българското Черноморие, както и на активното увеличаване на населението на голяма част от общините в активния туристически сезон от май до октомври.