Петък, 05 Апр 2024
    
Созопол

Тихомир Янакиев се срещна с жители на Черноморец за казуса с отнетни земи

  05.01.2024 17:17  
Тихомир Янакиев се срещна с жители на Черноморец за казуса с отнетни земи

При пълен салон на читалище „Димо Николов“ премина срещата на жители на Черноморец с кмета на община Созопол Тихомир Янакиев. Той беше поканен от инициативен комитет начело с Васил Жечев, а целта на срещата беше да се разясни казуса с обезщетенията на хората, чиито земи са били отнети преди години и попадат в 5-те военни поделения в града. Част от тези земи вече са с отпаднала необходимост, но не се връщат на хората. Вместо това те получават уведомления от Общинска служба земеделие Созопол, че ги обезщетяват в по-отдалечените села на общината.

Още по-големият проблем е, че част от тях са получили тези уведомления последните работни дни преди коледните празници и така са лишени от възможността от 14-дневния срок за обжалване, който е по закон.

„За последните 4 години сме изпращали писма на всяко от правителствата, които се сменяха, с искане тези земи да бъдат прехвърлени на общината, но всеки път без отговор“, каза кметът Тихомир Янакиев. В момента земите са частна държавна собственост, а битката на хората да си ги върнат в реални граници е от 20 години.

Кметът обясни, че Общината няма никакви правомощия при разпределянето на обезщетенията. Това се прави от Общинска поземлена комисия, която обаче не е на подчинение на Общината, а е назначена от държавата чрез Областната дирекция по земеделие и гори всички част от структурата на Министерство на Земеделието и храните. Държавата е тази, която наема и частна фирма с геодезическа правоспособност, която разпределя имотите според заявленията на хората.

Свободните парцели, с които се възмездяват гражданите, се предоставят от Общината /в зависимост от това къде са останали такива /по предложение от Областната дирекция по земеделие и гори/, гласуват се на общински съвет и решението отива в МЗХ, където се проверява дали съществуват в общинския поземлен фонд .

„Истината е, че предишното управление на общината 12 години продаваше най-апетитните имоти и така попълваше бюджета. От 4 години насам, откакто съм кмет, не сме продали и един сантиметър земеделска земя. Няма и да продадем.“, заяви кметът Тихомир Янакиев.

Той обясни, че връщането на земите се е проточило във времето, защото след всеки продаден от бившия кмет имот, планът се връща за преработка и сроковете се удължават. И този процес е продължил 24 години.

Директорът на дирекция „Административно-правна и информационно обслужване" в общината Галина Георгиева уточни, че който е приел предложеното му обезщетение и не е обжалвал, вече е пропуснал правото си да си получи земята в реални граници.

Тези, които все още не са получили документите за обезщетение в друго населено място, или все още не е изтекъл 14-дневния срок за обжалване на получените решения, трябва веднага да заведат дела. Жалбите могат да бъдат депозирани и директно в съда, ако лицата нямат достъп или възможност да се запознаят с документите си в Общинска поземлена комисия.

Трябва обаче да проверят точно какви земи и в кое землище са заявили, че искат да им бъдат възстановени.

Има и такива, които не могат да бъдат върнати, уточни г-жа Георгиева. Такъв е проблема с поделението в местността Акра. Областна управа Бургас, към която към момента имота е в управление, е направила стъпки за предоставянето му в плана за обезщетение, но МЗХ не е разрешило, тъй като не отговаря на условията за включване в поземления фонд.

Случаите, какъвто е м.Акра, когато има отпадане на необходимостта от имоти , свързана с отбраната и сигурността на страната, по искане на бившия собственик или неговите наследници областният управител отменя отчуждаването, ако лицата не са били обезщетени. Специфичното в случая е, че искането се предявява в 6-месечен срок от датата на обнародването на решението на Министерския съвет , като отново срокът е твърде кратък и явно много бивши собственици не са успели да се възползват.

В конкретния случай липсва и посочената в закона наредба на Министерския съвет, която да определи условията и редa за отмяна на отчуждаването, което още повече усложнява решението по казуса.

Подкрепяме мнението на жителите на гр. Черноморец, че Плана за обезщетяване и настаняване на правоимащите лица е изработен при неясни критерии и липса на публичност, и въпреки че закона няма подобни изисквания, процедурата можеше да бъде по-открита.

Кметът Янакиев заяви, че подкрепя хората и е готов да оглави група от инициативния комитет, която да се срещне с министъра на земеделието и горите и да обсъди с него този казус.

Васил Жечев от инициативния комитет настоява да се направи и протест пред Областна управа, за да се обърне внимание на този проблем от страна на държавните органи и от медиите.
 


Анкета

Мнения

Мнения
Делян Пеевски, председател на ПГ на ДПС: Трябва да бъдем при хората и да работим за тях! Имаме силата и отговорността да го направим
  04.01.2024 08:58      

Скъпи приятели, депесари,  Политическото време ни изправя пред изпитания и предизвик